Hráze ochrání průmyslovou zónu před velkou vodou

Hráze ochrání průmyslovou zónu před velkou vodou
Foto: Povodí Moravy  /  Koncem roku stavaři dokončí I. etapu protipovodňové ochranu města, radnice už připravuje druhou.
Uherský Brod Zprávy 16 / 03 / 2022

Majitelé firem v průmyslové zóně ulic Vazová a Vlčnovská v Uherském Brodě mají důvod k radosti, jejich snažení neskončilo fiaskem. Město naopak vyslyšelo jejich přání a společně s Povodím Moravy se pustí do druhé etapy protipovodňových opatření, která ochrání nejen průmyslový areál, ale i část Havřic před padesátiletou vodou.

„Investiční záměr zastupitelé schválili, takže začneme vypracovávat projektovou dokumentaci a následně se postavíme do fronty na dotaci, s níž aktuálně realizujeme i první etapu protipovodňových opatření na pravém břehu řeky Olšavy od ulice Šumické až po vlčnovský most,“ potvrdil Ferdinand Kubáník, starosta Uherského Brodu.

Radnice měla na stole tři varianty, v každé přitom specializovaná firma ještě představila řešení protipovodňových opatření pro 20-, 50- a 100letou vodu. Zastupitelé nakonec ukázali na variantu, která počítá s ochranou průmyslové části v ulici Vazová, ČOV, městské části Havřice a zemědělských ploch, které jsou podle územního plánu určené k výstavbě. Její předběžné náklady atakují hranici 130 milionů korun. „Na pravém břehu řeky Olšavy vyroste ochranný val o délce dvou kilometrů, který skončí u Havřického potoka. Na koruně hráze se pokusíme o oživení cyklostezky, která se napojí na stávající trasu, končící v ulici Vazová,“ uvedl v kostce Kubáník s tím, že vítězná varianta uvedené lokality ochrání před padesátiletou vodou. „Kdybychom vsadili na stoletou vodu, náklady stoupnou až k půl miliardě, protože bychom mimo jiné v délce dvou kilometrů zvedali železniční trať o jeden metr a stavěli dva nové mosty,“ vysvětlil starosta.

Protipovodňová opatření zároveň umožní „nafouknutí“ dotčené průmyslové zóny Vazová, která je v záplavovém území. „Vodní zákon stavbu v takových místech striktně zakazuje, takže investicí zajistíme další rozvoj průmyslové zóny,“ potvrdil Kubáník.

O financování se město podělí s Povodím Moravy, samozřejmostí je žádost o dotaci z ministerstva zemědělství. „Hledáme ještě model, jak finančně zapojit i firmy, které o protipovodňovou ochranu požádaly,“ doplnil starosta Uherského Brodu.

Tagy článku

TOPlist