Hrdý: „Nikdo se stěhovat nemusí. Brod má co nabídnout“

Hrdý: „Nikdo se stěhovat nemusí. Brod má co nabídnout“
Foto: www.ods.cz  /  Jan Hrdý
Uherský Brod Zprávy 27 / 02 / 2014

„Není pomalu týden nebo měsíc, kdy by se na radnici nezastavil soukromý investor, který v rámci svých současných prostor naráží na omezení a nemá kde rozšířit výrobu.“ Takto brodský starosta Patrik Kunčar komentoval na začátku zimy situaci, která ve městě nastala po dubnovém schválení změny územního plánu v lokalitě Králov. Právě tady mají vzniknout nové plochy pro podnikání, výrobní služby a řemesla. Králov však není jediným místem, kde se investoři pokouší o velkou změnu. Jan Hrdý, jeden ze dvou Kunčarových místostarostů, upozorňuje také na novou průmyslovou zónu Škrlovec, jejíž vznik se chystá. „Fakt, že se řadě firem v našem městě nadstandardně daří, zvyšuje tlak na volné plochy pro podnikání,“ říká Jan Hrdý. „Územní plán města obsahuje řadu rozvojových ploch pro podnikání a výrobu. Mnoho z nich je ovšem mimořádně majetkově roztříštěných nebo je jejich majetkoprávní řešení nemožné. Na vině jsou nereálné požadavky vlastníků.“

Co s tím?
Klíčem k řešení je zejména nový územní plán, který začneme v tomto roce projednávat. Opatřením, kterým může město urychlit vznik nových ploch pro podnikání, je pak aktivní vstup do procesu majetkoprávního vypořádání rozvojových ploch. Vzhledem k mimořádně příznivému výsledku hospodaření města v roce 2013 budu prosazovat, aby se část přebývajících prostředků vyhradila na tento účel. Je to investice do budoucnosti města.

Pokud jde o Králov, toto území má výhodnou polohu. Leží poblíž mezinárodní silnice I/50, navíc mimo obytnou zástavbu. Jaká odvětví by se tady měla usídlit a kolik pracovních míst by mohlo vzniknout?
Nejvíce prosperujících firem podniká ve městě ve strojírenství. Pro město by však bylo velmi výhodné, kdyby se podnikání podařilo více diverzifikovat. Jednak by to přineslo větší stabilitu do budoucna, a jednak by ve městě našly uplatnění i profese, po nichž je tu poptávka aktuálně poměrně nízká, jako je třeba elektronika nebo informační technologie. Kromě samotné výroby máme obrovský zájem přitáhnout do města konstrukci, výzkum a vývoj v různých oborech. Technologické firmy zatím sází při hledání lokalit spíše na velké sídelní celky s velkou nabídkou vysoce kvalifikované pracovní síly. My připravujeme koncept, ve kterém jim chceme ukázat výhody umístění takovýchto aktivit do města naší velikosti.

Co dokážete nabídnout?
Sázíme na to, že dokážeme nabídnout plnou občanskou vybavenost pro jejich zaměstnance při nižších nákladech na bydlení a bez problémů, které mají velká města. Mám tím na mysli nedostatek míst ve školkách, dlouhé dojezdové doby do zaměstnání nebo znečištěné ovzduší. Pro firmy je samozřejmě zpočátku náročnější přitáhnout kvalifikované pracovníky do menšího města, ale následně poté, co se zde usadí, působí menší město jednoznačně stabilizačně. Fluktuace zaměstnanců je zde menší než ve větších městech. Za klíčový pro tyto aktivity považujeme městský pozemek pod starým hřbitovem, který je ideální pro vznik technologického parku.

A kolik pracovních míst by mohlo vzniknout?
Pokud se týká vzniku nových pracovních míst, tak předpokládáme, že jen v tomto roce by mohly brodské společnosti nabídnout práci minimálně stovce lidí. Toto číslo by mohlo být i výrazně větší, ale firmy často naráží spíše na nedostatek patřičně kvalifikovaných a odpovědných pracovníků. Vývoj ve vzdálenější budoucnosti je obtížné odhadnout, ale rozhodně potenciál pro vznik desítek nových pracovních míst ročně uherskobrodské firmy mají i v dalších letech.

I když v brodském katastru sídlí několik významných zaměstnavatelů, žádný větší ucelený prostor pro firmy tady dosud nevznikl. Proč?
Rozlehlé pozemky, které byly majetkově homogenní a vyčleněny územním plánem pro průmysl, třeba území bývalé cihelny v Havřicích nebo pozemky navazující na areál Slováckých strojíren, byly bohužel v minulosti pro rozvoj města ztraceny umístěním fotovoltaických elektráren. Z této morové rány se město stále zcela nezotavilo a taková příležitost pro vybudování rozsáhlého průmyslového parku se zřejmě již v blízké budoucnosti nevyskytne. Velmi perspektivní je připravovaná nová průmyslová zóna Škrlovec, která by svou rozlohou saturovala potřebu města na několik let dopředu. Aktuálně probíhají jednání s ochranáři přírody. Pokud budou úspěšná, dávají naději na vznik této zóny v horizontu dvou až tří let. Pokud připočteme plochu schválené zóny na Králově a plochy menších zón, u kterých je slušná naděje, že se městu podaří majetkově vypořádat, je reálná šance mít do pěti let k dispozici postupně celkem více jak 10 hektarů ploch pro podnikání a průmysl. A to je číslo, které dokáže zabezpečit, že žádná z uherskobrodských firem nebude muset město opustit z důvodů prostorové tísně.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace