Jaký důraz kladou kandidáti do Senátu na ochranu životního prostředí? Zeptali jsme se za vás

Jaký důraz kladou kandidáti do Senátu na ochranu životního prostředí? Zeptali jsme se za vás
Foto: koláž DOBRÉHO DNE  /  O místo senátora se utkají Ivo Valenta, Josef Bazala, Petr Sládek, Antonín Seďa a Jarmila Blažková.
Slovácko Zprávy 14 / 09 / 2020

V posledních letech nabývají na významu otázky spojené s ochranou životního prostředí. Jak se na tuto oblast díváte a jaká opatření si myslíte, že jsou potřebná?

Ivo Valenta (Soukromníci)
V první řadě se zasedím o to, aby nebyl v Uherském Hradišti spalován nebezpečný odpad ze všech nemocnic v kraji. Stejně tak odmítám to, aby v rámci rekonstrukce hradišťské teplárny vnikla spalovna komunálního odpadu z přibližně padesátky měst a obcí z našeho. Kromě toho budu i nadále pomáhat starostům a občanům v boji proti těžbě štěrkopísku. Chránit krajinu je však třeba s rozumem, určitě ne stylem ekologických aktivistů.

Josef Bazala (KDU-ČSL)
Zažíváme suché roky, proto je nutné zachytit vodu v krajině pomocí tůněk, remízků či výsadbou stromů. Také pomocí komplexních pozemkových úprav je možné zabezpečit ekologičtější zemědělství a hospodaření se zemědělskou půdou. Je třeba chránit zdroje pitné vody. Proto budu pokračovat v boji (apeloval jsem na ministra ŽP) proti těžbě štěrkopísku v Uherském Ostrohu, která ohrožuje zdroj pitné vody. Štěrku se nenapijeme.

Petr Sládek (ODS)
Ochrana životního prostředí je pro mě zejména otázkou hledání rovnováhy mezi přírodou a její ochranou a potřebami člověka a ekonomickou realitou. Upřednostnění jen některé z těchto oblastí je jistou cestou do pekel. Mezi priority řádím odvedení tranzitní dopravy z měst a obcí, ochranu zdrojů pitné vody, návrat přirozené funkce krajině a likvidace odpadů nejúčinnějšími, nejekologičtějšími a nejmodernějšími metodami.

Antonín Seďa (ČSSD)
Ochrana přírody a vodních zdrojů se neobejde bez pozitivní změny přístupu státu a občanů k životnímu prostředí. Nejdůležitější je snížení emisí a používání alternativních paliv. Je třeba zvýšit lesní plochy a plochy zeleně, jsou nutné investice k zachycení vody v krajině. Ale třeba i ekologizace zemědělství, podpora veřejné dopravy, změna odpadového hospodářství od spalování a ukládání k třídění a k recyklaci TKO.

Jarmila Blažková (SPD)
Je potřeba v prvé řadě chránit vodní zdroje, vodu v krajině. Vrátit vodu Zlínu! Chránit zemědělskou půdu, aby ani píď nebyla vyjmuta ze zemědělského fondu.

Tagy článku

TOPlist