Jankovický potok je plný splašků, odkanalizování obce přijde na 40 milionů

Jankovický potok je plný splašků, odkanalizování obce přijde na 40 milionů
Foto: ilustr. web
Jankovice Zprávy 27 / 10 / 2016

Jankovice připravují největší investiční akci za posledních třicet čtyřicet let, možná vůbec v celé bezmála 370leté historii. Obec vybuduje kanalizaci a čistírnu odpadních vod, čímž vyslyší volání Evropské unie, ale hlavně zlepší životní prostředí, zajistí rozvoj podnikání a zvýší cenu nemovitostí. Odhadovaná cena atakuje hranici 40 milionů korun!
I když žijeme ve 21. století, v podhůří Chřibů některé domácnosti řeší odvádění splašků velmi zastarale. „Většina nemovitostí má septiky nebo jednoduché žumpy, někteří ale nemají vůbec nic a pouštějí odpadní vody přímo do Jankovického potoka. Na stávající kanalizaci splaškové i dešťové vody, která je z přelomu 70. a 80. let, je napojeno jen šedesát procent rodinných domů. Ale to je vlastně úplně jedno, kanalizace totiž bez jakéhokoliv čištění ústí rovněž do potoka,“ popsal současný nelichotivý stav Jakub Hrubý, starosta Jankovic.
Obce už pracuje na projektové dokumentaci, nová kanalizační stoka odvede do čistírny odpadních vod jen splaškovou vodu. O dešťovou se postará stará kanalizace. I když obec získá stavební povolení, vyhráno ještě nemá. Zelenou projektu rozsvítí až počet domácností, které si zaplatí kanalizační přípojky. „Asi dvě třetiny lidí projevily zájem o přípojku, takže s jejich požadavkem projektant pracuje. A v takovém případě můžeme být klidní. Kdyby se ale počet přípojek razantně snížil, může se stát, že se vracením dotace dostaneme do finančních problémů,“ zdůraznil Hrubý.
Malá obec s 469 obyvateli se totiž rozhodně bez dotace neobejde, investice za 40 milionů korun představuje rozpočet na dvacet let (počítáme-li pouze investiční výdaje - pozn. autora). „I když se vhodným zkombinováním dotačních titulů Evropské unie, ministerstva zemědělství a Zlínského kraje můžeme dostat až na 90 procent nákladů, stále nám zůstanou na bedrech zhruba čtyři miliony korun, což jsou pro nás investiční výdaje na více než dva roky. Určitě si proto vezmeme úvěr, zvlášť když ještě dvě léta budeme splácet vodovod,“ poznamenal starosta Jankovic. Domácnosti, které se na kanalizace napojí, rovněž sáhnou do peněženek. Kolik vysází na „dřevo“, bude ale individuální. Záleží, jak daleko mají od kanalizační stoky septik. „Ze zákona nemůžeme nikoho nutit, aby se připojil. Ale lidi si pak musí uvědomit, že nesou odpovědnost za nedodržování legislativních požadavků a musí vodohospodářskému úřadu prokázat, že odpadní vody nevypouští do potoka,“ apeluje na odpovědnost občanů Hrubý.
Když Jankovičtí dosáhnou na dotace, věří, že nejdříve na podzim příštího roku zahájí výstavbu kanalizace i mechanicky biologické čistírny odpadních vod, která vyroste na dolním konci obce u fotbalového hřiště. A když to půjde, ještě vykoupí okolní parcely pro malý rybník, který poslouží pro vyčištění vody od fosforu a zároveň zadrží vodu v krajině.

autor: PETR ČECH
TOPlist