Jarošov prý může ohrozit plány proti velké vodě

Jarošov prý může ohrozit plány proti velké vodě
Foto: sal
Uherské Hradiště Zprávy 29 / 08 / 2012

Referendum o odtržení Jarošova od Uherského Hradiště se nezadržitelně blíží, k urnám půjdou lidé už za 27 dnů. Když rozhodnou o vzniku nové obce, generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík nevyloučil komplikace při výstavbě první etapy protipovodňových opatření, jejichž realizace se má rozjet už na konci listopadu. Aktivisté odtržení Jarošova jen kroutí hlavou, plánované hráze totiž končí u Jaktářů...
„Odtržením Jarošova se změní majetkoprávní vztahy související se všemi připravovanými etapami protipovodňových opatření. A jejich vyřešení s sebou přinese nemalou finanční i administrativní zátěž, včetně časového posunu,“ prohlásil Radim Světlík. Povodí Moravy má totiž veškeré majetkoprávní a smluvní vztahy uzavřeny pouze s městem Uh. Hradiště.
Když se Jarošov osamostatní, po dělení pozemků musí převzít veškeré závazky, včetně pětiprocentní finanční spoluúčasti na projektu.
Povodí Moravy nevylučuje ani problémy s výkupem pozemků pro další etapy protipovodňových opatření. „Odtržením od Uherského Hradiště se sníží cena pozemků, spadajících do katastrálního území Jarošova. Vykupování pozemků, které jsou pro stavbu ošetřeny smlouvou o budoucí smlouvě, pak bude probíhat za jiných finančních podmínek, což může přinést blokaci ze strany jejich majitelů,“ vysvětlil Světlík, který se obává i případných problémů při řešení krizových situací. Doposud je řešila povodňová komise města. Odtržení Jarošova by s sebou přineslo roztříštění pravomocí při boji s velkou vodou...
Obavy o další osud výstavby protipovodňových hrází neskrývá ani radnice. „Po dlouhých letech neobyčejně náročných příprav jsme ve stadiu reálného zahájení stavby. Jenže mám vážné obavy, aby se odtržením Jarošova další kroky zásadně nezkomplikovaly,“ říká Květoslav Tichavský, starosta Uh. Hradiště.
Zastánci osamostatnění se však velké vody nebojí. „Jen zastrašují lidi, Jarošova se přitom protipovodňové plány vůbec netýkají, tvrdí Stanislav Juriga, zmocněnec přípravného výboru za odtržení Jarošova. „Projekt zasahuje výhradně do katastrálního území Rybáren, Mařatic, Uh. Hradiště a Starého Města, na území Jarošova nepočítá s jediným pozemkem. Divím se, že o tom ředitel Povodí Moravy neví, kroutí hlavou Juriga.  „Když zkrátka dochází argumenty, probouzí se chiméry, dodal Juriga.
„V rámci první etapy, která zanedlouho začne, se na katastrálním území Jarošova skutečně nebudou realizovat žádné stavební objekty, nicméně další etapy se jej bytostně dotýkají. Už první etapa navíc zásadně zvýší povodňovou ochranu celé aglomerace, včetně Jarošova. V tomto směru je tedy logické, že pokud se Jarošov osamostatní, bude se muset na realizaci protipovodňových opatření, která se ho dotýkají a jsou v jeho zájmu, také finančně podílet, jak dnes musí činit město Uherské Hradiště i Staré Město, zdůraznil Stanislav Blaha, místostarosta Uh. Hradiště, podle kterého se těžká staveništní doprava dotkne místních komunikací v Jarošově už při první etapě.
Referendum se uskuteční 22. září. Když se místní trhnou, Uherské Hradiště přijde zhruba o 2 400 obyvatel a taky o místo v první padesátce nejpočetnějších měst.

autor: PETR ČECH
TOPlist