Je tady projekt Obědy do škol ve Zlínském kraji. Zapojte se!

Je tady projekt Obědy do škol ve Zlínském kraji. Zapojte se!
Foto: ilustr. web
Zlínský kraj Zprávy 07 / 09 / 2017

Projekt nazvaný „Obědy do škol ve Zlínském kraji připravuje v současné době Zlínský kraj. Jeho cílem je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin ve věku 3 až 15 let, které navštěvují mateřské školy a základní školy včetně víceletých gymnázií, bezplatné stravování ve školních jídelnách.
„V novém školním roce už se do programu přihlásilo 8 krajů. Zkušenosti z loňska má pět nich. Velmi dobře se bezplatné obědy ujaly například v Jihomoravském kraji,“ uvedl radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík. Zlínský kraj oslovil 136 škol, které projevily o program zájem a nyní čeká na jejich definitivní vyjádření. „Na základě zájmu škol připravíme projektovou žádost, kterou do konce října předložíme do Operačního programu Potravinová a materiální pomoc, který administruje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud bude žádost schválena, kraj se do projektu zapojí ve druhém pololetí školního roku 2017/2018,“ doplnil radní Gazdík.
Bezplatná strava může být poskytnuta dítěti, jehož rodiče jsou alespoň tři měsíce v hmotné nouzi, nemá neomluvené hodiny a stravuje se ve školní jídelně, kde také oběd musí sníst. Seznam oprávněných příjemců podpory sestavuje Úřad práce na základě potvrzení, že zákonný zástupce dítěte pobírá dle zákona dávku v hmotné nouzi. Kolika dětí se projekt Obědy do škol ve Zlínském kraji bude týkat, bude jasné nejdříve na konci září.
Podle metodiky programu se podpora u dětí z mateřských škol vztahuje na jedno hlavní jídlo (oběd) a dvě jídla doplňková (přesnídávka, svačina), u žáků základních škol a víceletých gymnázií na jedno hlavní jídlo.

TOPlist