Jízda k Chatě Lopeník už nebude žádné peklo!

Jízda k Chatě Lopeník už nebude žádné peklo!
Foto: Ilustrační foto
Lopeník Zprávy 01 / 11 / 2017

Bez nadsázky, komunikace v Lopeníku nejsou pro auta, která mají před servisem. Při nešetrném způsobu jízdy by se vám taky mohlo stát, že budete nuceni shánět odtah. Drtivá většina zdejších cest je ve špatném stavu a místní to dobře vědí. Také proto tady minete mnohem více terénních aut než jinde. „Je to zlé, každý rok dáváme na nejnutnější vysprávky obecních cest 200 až 300 tisíc korun. Samozřejmě by to chtělo ještě mnohem vyšší částku, protože stav komunikací lze označit za havarijní a jejich délka vzhledem k rozloze území jde do desítek kilometrů. Naše finanční zdroje jsou ale omezené,“ říká starosta Roman Buček.
Navzdory problémům se letos v obci blýsklo na lepší časy. Generální oprava celkem 1 267 metrů dlouhé spojky zvané Horní cesta je už před dokončením. Tuto komunikaci přitom nevyužívají jen obyvatelé mířící ke svým domům, jde také o hojně využívanou turistickou a cyklistickou trasu, která navazuje na cestu k rekreačnímu zařízení Lopeník.
Stavbě pomohla dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. „Původní projekt, se kterým jsme v minulosti se žádostí o dotaci neuspěli, jsme nechali přepracovat a podali žádost znovu. A i když se nám veřejnou soutěží podařilo stáhnout projektovou cenu ze 4,2 na 3,065 milionu korun, bez dotace bychom se do práce nepustili. Její strop byl na milionu korun, zbytek nákladů uhradí peníze z obecní pokladny,“ sdělil starosta Buček.
Lopenickým komplikuje při opravách řady úseků situaci i fakt, že ne všechny poničené cesty leží na obecních pozemcích. Některé dokonce ani nejsou v mapách a nemají oficiální statut cesty. „Pokud nemáte celý úsek v majetku, je téměř nereálné získat dotaci,“ upozorňuje starosta Buček. A dodává, že sehnat majitele dotčených parcel je často nadlidský úkol. „Majitelé jsou roztroušeni po celé republice i světě. Někteří žijí v takových destinacích, jako je Švýcarsko, Izrael či Velká Británie. Z tohoto důvodu se musíme soustředit pouze na opravy komunikací, které máme v majetku. Nevypořádané majetkoprávní vztahy by měly být vyřešeny prostřednictvím komplexních pozemkových úprav, které byly oficiálně zahájeny koncem minulého roku. To je však běh na dlouhou trať,“ uzavřel.

TOPlist