Josefus: 58 podmínek od státu? Žádné překážky

Josefus: 58 podmínek od státu? Žádné překážky
Uherský Ostroh Zprávy 29 / 03 / 2015

Společnost František Jampílek z Lázní Toušeň získala ministerský souhlas ke dvacetileté těžbě štěrku na pomezí Zlínského a Jihomoravského kraje. Dlouhodobá těžba budí obavy, v bezprostřední blízkosti se nachází významný zdroj pitné vody pro 130 tisíc lidí. Podle Pavla Josefuse, zástupce investora, jsou zbytečné. Tady jsou jeho odpovědi na tři klíčové otázky

Podle studií, které si nechal vypracovat VaK Hodonín, hrozí při dlouhodobé těžbě znečištění podzemních vod. Jak zajistíte bezproblémovost těžby?
Závěry studií VaK Hodonín byly vyvráceny posudky nezávislých odborníků, jmenovaných k jejich zpracování Ministerstvem životního prostředí ČR, které naopak prokázaly, že respektováním stanovených podmínek nedojde při těžbě k ohrožení životního prostředí, zdraví obyvatel a životních podmínek v oblasti. Bezproblémovost těžby zajistíme plněním těchto podmínek.

Mohl byste vyjmenovat tři důvody, proč by se mezi Ostrohem a Pískem mělo těžit?
1. Je tady existence významného zdroje kvalitní suroviny; 2. výhodná poloha vzhledem k předpokládaným místům odbytu; 3. zvýšení konkurence na trhu v oblasti.

Ministerstvo životního prostředí dalo do souhlasného stanoviska k těžbě 58 podmínek, které musíte před, při a po těžbě splnit. Existuje nějaká podmínka, jejíž nesplnění by mohlo zabránit těžbě? Kdy chcete začít s těžbou?
Podmínky stanovené ministerstvem nevnímáme jako překážky, které mají těžbě zabránit, ale jako opatření, mající za cíl bezproblémovost budoucí těžby ve vztahu k ochraně životního prostředí, zdraví obyvatel a životních podmínek, což je samozřejmě i naším zájmem. Zahájení těžby je možné po splnění řady podmínek a vydání příslušných povolení, termín proto nelze přesněji odhadnout. 

TOPlist