K jezerům znovu jen pětkrát? Rozhodnout se má do jara

K jezerům znovu jen pětkrát? Rozhodnout se má do jara
Foto: ara
Ostrožská Nová Ves Zprávy 08 / 01 / 2015

Když se loni instalovala u příjezdové cesty k novoveským jezerům kamera, leckdo z chatařů nebo víkendových rybářů nad tím mávnul rukou. Průjezd sváděl k myšlence, že přece „mně, který tady má dlouhé roky druhý domov, se nemůže nic stát. Jenomže v dubnu následovalo vyhlášení nových pravidel pro vjezd a nejen mezi starousedlíky způsobilo poprask. K vodě se začalo jezdit pouze na výjimky. Přesněji - soukromé osoby, vlastníci legálních nemovitostí a pozemků mohou získat až do konce září každého kalendářního roku maximálně pět individuálních a navíc pouze jednodenních výjimek. Byl by malý zázrak, kdyby se proti tomu nezvedla vlna nevole a nevznikla skupina s jediným cílem - změnit pravidla.
Na otázky DOBRÉHO DNE odpovídá Pavel Botek, starosta Ostrožské Nové Vsi.

Jaký bude platit režim v novém roce 2015?
Těžko předjímat. Současná praxe byla pro rok 2014 dohodnuta se správcem ochranného pásma vodního zdroje, kterým jsou Slovácké vodárny a kanalizace, a hradišťským odborem životního prostředí. Během zimních měsíců se zcela jistě uskuteční další společná jednání, také za účasti zástupců policie a sousedního města Uherský Ostroh. Bude třeba zhodnotit uplynulý rok se všemi ohlasy na zavedený systém.

Proč se vlastně musí jezdit k jezerům jen na výjimky? A kdo určil počet pěti vjezdů?
Omezení vjezdu motorovými, zdůrazňuji motorovými, vozidly je dáno rozhodnutím o revizi ochranných pásem vodního zdroje z let 2005 a 2006, které po přípravě Slováckých vodáren vydal odbor životního prostředí v Uherském Hradišti. To však neznamená, že dříve zde bylo možné auty jezdit bez omezení. Zákaz vjezdu motorových vozidel si tady pamatuju už jako dítě od poloviny 70. let. Pokud jde o počet výjimek, ten je kompromisem mezi vlastníky komunikací, kterými jsou obec Ostrožská Nová Ves, město Uherský Ostroh a Slovácké vodárny a kanalizace, a orgány zodpovědnými za vydatnost a kvalitu vodního zdroje.

Cesta k jezerům je pod dohledem bezpečnostní kamery, která údajně posílá snímky přímo do počítače obecního úřadu. Je to pravda? A kolik přestupků jste loni řešili? Jsou mezi lidmi někteří, které můžete označit za „notorické“ neplatiče?
Bezpečnostní kamera slouží výhradně pro potřeby policie. Jakým způsobem se dále řeší přestupky, to jde mimo obec.

Skupina vlastníků nemovitostí chce změnu pravidel. Co žádají a jaká je odezva z obecního úřadu?
Skupina vlastníků pozemků a nemovitostí sdružených ve spolku Ostrožská jezera požaduje uvolnění pravidel vjezdu motorovými vozidly pro vlastníky na takzvaném rybářském poloostrově. Pokud vím, chtějí pro jednu nemovitost na poloostrově celoroční výjimku vjezdu pro osobní auto. O této záležitosti už několikrát jednali se správci ochranného pásma. (Tato jednání skončila neúspěchem, pozn. autora.) Obec v rámci veřejného zájmu ochrany zdroje pitné vody respektuje společnou dohodu všech zainteresovaných institucí.

K režimu, který platí u novoveských jezer, mají výhrady i naturisté. Loni sice přišli o pláž, ale v létě se chtějí na „svá místa“ znovu vrátit. Nastal nebo očekáváte, že v příštích měsících nastane nějaký vývoj?
Netuším. Tento spor je výhradně v rukách vlastníků dotčených pozemků a správce ochranného pásma.

Jak byste si představoval zlegalizování naturismu u novoveských jezer?
To je otázka spíše dovnitř této skupiny. Je také otázka, zda mají o „legalizaci“ zájem. Podle mého soukromého názoru jsou to lidé spjatí s přírodou, takže v ní vyhledávají odlehlá místa. Nemůžu spekulovat, jestli by nějaká pravidla typu vyhrazené pláže pro naturisty pronajaté v legální, komerční rekreační zóně přijali.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist