Kaple je jako nová, požehnal jí biskup Hrdlička

Kaple je jako nová, požehnal jí biskup Hrdlička
Foto: sal
Zlámanec Zprávy 28 / 04 / 2015

Kaple sv. Panny Marie Svatohostýnské ve Zlámanci po devíti měsících opět „otevřela náruč“ věřícím. Svatostánku, po kompletní rekonstrukci od podlahy až po střechu, včera požehnal olomoucký světící biskup Josef Hrdlička. Záchranné práce přišly na 800 tisíc korun.
„Kaple byla postavená v roce 1949 a za více než šedesát let neprošla žádnou zásadní opravou, což se na jejím stavu podepsalo. Opravu jsme zahájili za pět minut dvanáct,“ připomněl Jiří Chmela, starosta Zlámance. Z památky místního významu zůstaly jen obvodové zdi, nová je střecha, okna, dveře i podlaha. Injektáže zamávaly i s vlhkostí. To vše za pomoci dotace z Evropské unie, která pokryla osmdesát procent nákladů.
Kaple se však dočkala i nového oltáře, obětního stolu, zrestaurování původní dřevěné sochy Panny Marie s Ježíškem a dokonce venkovního altánku pro mši sloužícího faráře. „Starý oltář z první republiky i obětní stůl, které nám darovali z farnosti Bílovice, jsme zrestaurovali ze sbírek věřících a sponzorských darů,“ prozradil Chmela. Věřící rovněž zaplatili altán pro faráře. Vyrostl na pozemku dědiců rodiny, která kapli ve čtyřicátých letech postavila. Obci jej věnovala darem.
U stavby kaple ve Zlámanci stáli František Bernatík a jeho zeť Alois Říha, kteří tak poděkovali Panně Marii Svatohostýnské, patronce Moravy, za přežití válečných útrap a šťastný návrat domů. Vysvěcena byla 8. srpna 1949 březolupským farářem Josefem Nevtípilem. O dvacet let později byla dostavěna zvonice.

Galerie

TOPlist