Kauza EPK skončila. Nivnici vede neuvolněný starosta

Kauza EPK skončila. Nivnici vede neuvolněný starosta
Foto: archiv  /  Miroslav Vykydal, nový starosta Nivnice
Nivnice Zprávy 07 / 07 / 2015

Nivnice má od středy 1. července nové vedení. Starostou je Miroslav Vykydal (ČSSD) a místostarostkou Marie Kománková (Kandidáti Nivnice). Zatímco Marie Kománková už ve stejné roli působila v minulém volebním období, Miroslav Vykydal je v úřadu nováčkem. Vítěz loňských komunálních voleb přichází z podnikatelského prostředí. Třiapadesátiletý Miroslav Vykydal nyní pracuje jako obchodně-technický ředitel a v nové funkci chce působit dočasně jako neuvolněný starosta.
Dosavadní starostka Vladimíra Kaislerová a místostarosta Petr Bartek rezignovali k poslednímu červnu kvůli okolnostem, které provází vznik dlouhodobé smlouvy na obnovu veřejného osvětlení.
V kostce: Nivnice uzavřela se společností Energie pod kontrolou (EPK) smlouvu za 4,1 milionu na dodávku a patnáctiletou správu nových světel. Na kauzu, která rozjitřila atmosféru ve vedení obce, upozornil jako první pořad ČT1 Reportéři. V reportáži mimo jiné zaznělo, že Vladimíra Kaislerová je členkou dozorčí rady EPK, že obec nevypsala výběrové řízení a nová smlouva je více výhodná pro poskytovatele služby.

Bývalá starostka Kaislerová hovoří o politických tazích z ústraní a za hlavní viníky rozkolu považuje jednak bývalého místostarostu Petra Bartka a představitele sociální demokracie. Horší atmosféru na začátek si lze jen stěží představit. Souhlasíte?  
Původně jsem se k tomu nechtěl vyjadřovat, ale po posledních prohlášeních Vladimíry Kaislerové nemohu nereagovat. Vina se svaluje na bývalého místostarostu Petra Bartka, ale není tomu tak. Tady je třeba připomenout, že Petr Bartek se již krátce po volbách v roce 2014 postupně scházel s jednotlivými zastupiteli a informoval je o problematické komunikaci se starostkou. Zkrátka, hledal řešení a podporu. Se starostkou měl komunikační problémy i místostarosta  v minulém volebním období a odstoupil, jeho nástupkyně pak situaci zvládla jen díky své silné osobnosti. A nyní byl „na řadě“ další místostarosta. Navíc, jakýkoliv, tedy i běžný dotaz na zastupitelstvu, považovala dnes už bývalá starostka za výpad opozice. To vše dnes bývalé starostce vyhovovalo a nazývala to politickým bojem. Chtěl jsem starostce na posledním zastupitelstvu poděkovat, bohužel její vystoupení to neumožnilo. V minulém období se odvedl velký kus práce. Obec je čistá a upravená, zásluhu na tom má zastupitelstvo, rada, oba místostarostové i Vladimíra Kaislerová. Mohla odejít se vztyčenou hlavou, ale při posledním zastupitelstvu a následně i ve vašem týdeníku DOBRÝ DEN napadá vše a všechny. V hlasování zůstala sama proti všem. Navíc překračuje meze morální, etické a nejspíš i právní. To by si jako veřejný činitel měla uvědomit. Přesto jí a ostatním patří můj dík.

Pracujete v Praze. Jak bude fungovat vaše spojení s úřadem?
S místostarostkou Marií Kománkovou jsme se dohodli na nejtěsnější spolupráci. Samozřejmostí jsou každodenní telefonické a e-mailové kontakty. Po dohodě se zaměstnavatelem budu vždy v pátek uvolněn, takže na závěr týdne budu úřadovat v Nivnici. Samozřejmostí je pak moje účast na všech jednáních obecní rady a zastupitelstva. V dnešní době, kdy máte díky technice kancelář stále u sebe, se domnívám, že  by to neměl být zásadní problém. Přistupuji k nové výzvě s respektem, ale nebojím se jí.

Na co se zaměříte nejdřív?
Těch kroků bude několik. Především se musí nalézt správný režim práce. Je třeba nastolit atmosféru důvěry a týmové spolupráce, urychlit přípravu projektů podle už dřív schváleného investičního plánu. Ztratili jsme osm měsíců času. Máme co dohánět.    

Myslíte, že je možné ještě revokovat smlouvu s EPK?
Nedokážu nyní posoudit, zda je to vůbec možné a jestli by to mělo smysl. V každém případě se vše musí dořešit a uzavřít. Dílo se stále ještě nepředalo, stejně jako chybí jeho pasportizace a doúčtování. Místostarosta Petr Bartek se k tomu postavil čelem a médiím sdělil jen skutečnost a pravdu. Není pravdou, že rozpoutal jakousi kampaň. EPK byla již v hledáčku reportérů dříve a Nivnice byla výjimečným případem. Jednalo se o nadlimitní zakázku, starostka je navíc členkou v dozorčí radě. Její následný útěk před kamerou spustil tuto mediální vlnu, ale důvod rezignace za tím nestojí.

Co tedy dál?
Sankce za nevypsání výběrového řízení obci nehrozí, a to je dobře. Smlouvy jsou, jak sdělil Petr Bartek, nepříliš výhodné pro obec. Je třeba se proto poradit a rozhodnout jak dál. Mám zásadu, že vždy je dobré mít na stole minimálně dvě až tři nabídky a konkurenční srovnání. Nikdo nejsme takový silný odborník, ať už v energetice, stavebnictví nebo jiných oborech. Mimochodem i proto se vypisují výběrová řízení a vše se konzultuje se stavební komisí nebo jinými, nejlépe nezávislými odborníky. V případě vzniku smlouvy s EPK tomu tak nebylo. Na stole nebyla jediná srovnatelná konkurenční nabídka, jak tvrdí starostka.    

Jak přijali vaši novou politickou roli nejbližší?
Samozřejmě jsem s rodinou probíral vše ze všech stran. Nešlo o jednoduché rozhodnutí. Bez porozumění a podpory rodiny by to nešlo. Ale důležitá je i podpora kolegů radních, zastupitelů a dobrá spolupráce s místostarostkou. Obsazení rady je postaveno na důvěře, zkušenostech a porozumění. Dva noví radní, Marie Kománková a Josef Zámečník, jsou bývalými místostarosty. Musím proto zopakovat, že k nové výzvě přistupuji s respektem, ale nebojím se jí. A předesílám, že nehodlám a nebudu už reagovat na žádné články nebo výpady bývalé starostky. Škodí to naší jinak klidné obci.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist