„Kauza mi ničí pověst. Prý jsem získal statisíce…“

„Kauza mi ničí pověst. Prý jsem získal statisíce…“
Foto: ara  /  Aleš Řezníček, ředitel DDM Uherský Brod
Uherský Brod Zprávy 16 / 02 / 2017

Kdo bude novým ředitelem brodského Domu dětí a mládeže? I když by tato otázka měla padnout až na konci září 2018, kdy skončí šestiletý mandát dosavadnímu šéfovi Aleši Řezníčkovi, s ohledem na případ spojený s jeho jménem je už dnes na místě. „Že bych měl být za rok potvrzen ve funkci, to po událostech z posledních dnů vůbec nepředpokládám. Naopak jsem přesvědčen o vypsání konkursu na moje místo. Pokud se tak skutečně stane, jeho účastníkem rozhodně nebudu. Možná jsem se znelíbil některým ze zastupitelů, možná radě města. To vše kvůli účasti ve vzdělávacím projektu Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky. Tedy projektu, který šíří po celé republice dobré jméno města Komenského. Nakonec jsem nebyl odvolán, ale jako vítěz se necítím. Poškodilo mi to jméno. Lidé si myslí, že jsem si díky projektu za 25 milionů korun přišel na statisícové zisky…,“ říká Aleš Řezníček.       

Na každý pád - DDM jste zapojil do projektu, aniž byste o tom řekl zřizovateli, městu Uherský Brod. Uzavřel jste, opět bez vědomí radnice, celkem 28 pracovních smluv a devět dohod o provedení práce. To vše bez finančního krytí. V žádosti o dotaci jste uvedl, že pokud se opozdí zálohové platby dotace, tak radnice poskytne DDM peníze formou předčasné zálohy nebo bezúročné půjčky. Do projektu nejsou zapojeni občané Uherského Brodu, což je v rozporu s účelem, za kterým DDM vznikl. A konečně, zadal jste veřejnou zakázku na dodávku počítačového vybavení za téměř 750 tisíc korun, čímž jste ignoroval povinnost uloženou ve Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi, které město zřizuje. Pro radní dost k tomu, abyste byl odvolán z ředitelské funkce. Nakonec k tomu nedošlo také z obavy o rozvrat projektového týmu a ohrožení celého projektu. Což je oficiální názor rady. Co tomu říkáte?
Uzavírání smluv mám v kompetenci. Jistě, v čase podpisu jsme v ruce ještě neměli rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jenomže ve stejném čase už byl projekt ministerstvem školství schválen, což automaticky znamená přidělení dotace. Žádné riziko, že by peníze nepřišly, zde tedy nebylo. Objevilo se pouze riziko, že přijdou později. Proto jsme také požádali zastupitelstvo o dva miliony korun na mzdy. Jednalo se o půjčku, která se v momentě získání peněz ihned vrátí. A to se také stalo. Pokud jde o výběrové řízení na softwarové vybavení - ano, nepřizval jsem do něj člena rady. Ale jakmile se tato chyba objevila, řízení se zrušilo a vypsalo se nové podle všech pravidel. Vše další, co jste vyjmenoval, nebylo pochybením a důvodem k mému odvolání. A kdybych už ve funkci nebyl? Projektový tým je pod takovou kontrolou a natolik zkušený, že by vše fungovalo dál.

Nemyslíte si, že pokud byste o zapojení do projektu informoval, tak se vyhnete problémům?
Mohl jsem informovat, ale nemusel. Město chce nyní, v souvislosti s mojí kauzou, vytvořit novou směrnici pro všechny příspěvkové organizace. Pokud projekt převýší jistou částku, ředitelé budou muset žádat radu nebo zastupitelstvo o schválení. Proč ne? Je to dobrý nápad. Tomu se vůbec nebráním.

Co je příčinou „kauzy Řezníček“?
Netuším. Možná stojí v pozadí osobní důvody. Snad někomu vadí složení projektového týmu. Nebo obava, že nezvládneme projekt za vysokou částku. Jenomže který z projektů není rizikový? Žádný. Pokud by projekt nestál pětadvacet, ale třeba jen pět milionů, tak je všechno v pořádku? Víte, osobně jsem rád, že nyní působíme celorepublikově. Projekt se realizuje v Havířově, Moravském Krumlově, Prostějově a Teplicích. Jde o prestiž. Jsme město Komenského a na metodiku projektu se vztahují autorská práva. Všude se tak objeví, že metodika vznikla v rámci projektu, který uskutečnil DDM Uherský Brod. Neprovedli jsme nic na úkor města. Mimochodem - účast v projektech patří k činnostem DDM.

Jak případ zasáhl do vašeho osobního života?
Lidé se na mě dnes dívají jinak. Není příjemné dozvídat se, že jste město připravil o velké peníze, které jste měl získat sám… Kauza mi určitě odebere spoustu hlasů i ve volbách v příštím roce. Takže poškozen nejsem jen já, ale i ČSSD, za kterou jsem do obecního zastupitelstva kandidoval. Uvažoval jsem nad tím, že se dalších voleb už nezúčastním, ale nakonec jsem změnil názor. Rozhodně do toho zase půjdu.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist