Kauza Řezníček ovlivní všechny příspěvkové organizace v Brodě

Kauza Řezníček ovlivní všechny příspěvkové organizace v Brodě
Foto: ilustr. web
Uherský Brod Zprávy 02 / 02 / 2017

Kauza Řezníček, případ ředitele DDM Uherský Brod, jenž na vlastní pěst rozjel vzdělávací projekt za 25 milionů korun, zasáhne do života všech příspěvkových organizací ve městě. Kromě ředitele DDM budou muset také šéfové Nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, CPA Delfín, Sociálních služeb, Technických služeb a Domu kultury včas informovat o všech chystaných projektech. Oznamovací povinnost a vyžádání souhlasu zřizovatele je reakcí na závěr případu, jenž skončil tak, jak většina z devíti radních nechtěla.
Aleš Řezníček byl potvrzen ve funkci, a setrvat má až do října 2018, kdy mu skončí jmenovací dekret.
„Nakonec se zvolil ten nejlepší způsob, jak se vyhnout nebezpečí pracovněprávního sporu, který v případě odvolání Aleše Řezníčka hrozil,“ shrnul Petr Vrána, místostarosta zodpovědný za kulturu a jediný radní, který od začátku případu ředitele podporoval. „Je štěstím, že existuje úprava školského zákona, která jasně definuje důvody k odvolání jmenovaného ředitele. A ty v případě ředitele Řezníčka nenastaly. Ostatní ředitelé příspěvkových organizací města mohou být sesazeni, když to řeknu hrubě, podle toho, jak se radní vyspí,“ poznamenal místostarosta.
Proč se stal Aleš Řezníček nepohodlným? Loni na podzim zapojil DDM bez vědomí radnice do vzdělávacího projektu Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky. Projekt, o který v Brodě ani okolí nebyl zájem, přijde na 25 milionů korun. I když je stoprocentně krytý z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu, vedení radnice ho považuje za krajně rizikový. Panují obavy, že v případě komplikací s plněním by město muselo hradit penále 50 milionů korun. Zvláštní tým složený z pracovníků radnice navíc radě předložil zprávu, ze které vyplývá několik údajně alarmujících pochybení. Aleš Řezníček uzavřel bez finančního krytí 28 pracovních smluv a devět dohod o provedení práce. V žádosti o dotaci uvedl, že pokud se opozdí zálohové platby dotace, tak město DDM poskytne peníze formou předčasné zálohy nebo bezúročné půjčky. Do projektu nezapojil občany Uherského Brodu a navíc zadal veřejnou zakázku na dodávku počítačového vybavení za bezmála 750 tisíc korun, čímž ignoroval jednu z městských směrnic.
Aleš Řezníček od počátku tvrdil, že nepochybil. K rozhodnutí rady o setrvání ve funkci se nevyjádřil, na opakované vyzvánění mobilu nereagoval.
Důvody rady pro udržení statusu quo shrnul starosta Patrik Kunčar, který patřil společně s místostarostou Janem Hrdým k největším kritikům Aleše Řezníčka, takto: „Po zralé úvaze a konzultacích na Ministerstvu školství jsme se rozhodli nejít cestou odvolání. Namísto toho budeme hledat mechanismus, jak posílit osobní odpovědnost ředitele za projekt a oddělit projektovou činnost od hlavní činnosti a poslání DDM. Rozhodně to není ústupek hrozbě, že by město případný soud prohrálo. Právníci nás ujistili, že dosavadní pochybení ředitele jsou dostatečnými důvody k jeho odvolání. Vyhneme se i potenciální hrozbě, že by odvolání ředitele mohlo způsobit rozvrat projektového týmu a ohrožení celého projektu.“
Kritizovaný projekt, který potrvá do roku 2019, bude pod osobním dohledem místostarosty Vrány. „Každý měsíc si budu zvát ředitele i manažera projektu k debatě a jednou za čtvrt roku začnu radě podávat zprávu o pokračování,“ uvedl místostarosta Petr Vrána.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist