Kauza Zemník: Bez razítka, přesto se souhlasem

Kauza Zemník: Bez razítka, přesto se souhlasem
Foto: ara  /  Tady naváží různý odpad bez povolení.
Uherský Ostroh Zprávy 05 / 11 / 2014

Jedná se o kličkování, polopravdy a snahu odvést pozornost od problému informací, že je zaměstnancem firmy, která se podílí na vyvážení netříděného odpadu. Tak reaguje zastupitel Uherského Ostrohu a lídr opozičního sdružení Naše město Vlastimil Vaněk na vyjádření starostky Hany Příleské k problému nepovoleného navážení odpadu do zemníku u Moravy. Že se zde odpad dlouhodobě hromadí, o tom už DOBRÝ DEN informoval (viz č. 43 z 27. října).
Příleská jednak odmítá, že by šlo o skládku, a navíc upozorňuje, že po projednání se všemi dotčenými orgány státní správy bude proveden rozbor, který určí, jestli materiál může být použit na částečné zavezení zemníku, nebo ne.
Tak jednoduché to ale nebude. Potvrdilo se totiž, že stavební úřad nevydal k navážení žádné povolení. Problémem se už zabývá odbor životního prostředí v Uherském Hradišti a jeho stanovisko je nekompromisní. „Pokud se prokáže, že došlo ke správnímu deliktu tím, že byly využity stavební a demoliční odpady a výkopové zeminy ze staveb na katastru k terénním úpravám tam, kde k tomu chybí souhlas krajského úřadu, může inspekce uložit pokutu podle zákona o odpadech až 50 milionů korun,“ prohlásil vedoucí odboru Květoslav Fryšták.
„Zemina ze stavební činnosti se do zemníku naváží už od jara 2013, a to bez jakékoliv úpravy či třídění,“ uvádí zastupitel Vaněk. „Jsou zde zahrnuty kusy asfaltu a betonu. Od té doby jsem na jednání zastupitelstva několikrát upozorňoval, že do zemníku jsou ukládány kromě zeminy i další stavební sutě a materiály, které tam nepatří. Nic se ale nezměnilo.“

Biotop? Další už nepotřebujeme
V čase, kdy už k vývozu prokazatelně docházelo, si obecně prospěšná společnost Šumárník podala žádost o pronájem zemníku se snahou vytvořit v něm biotop s vodní plochou pro zachování přirozeného prostředí pro drobné živočichy. Součástí měla být i naučná stezka zaměřená na poznávání místních živočišných a rostlinných druhů. Městská rada však tomuto plánu zelenou nedala. Radní podle starostky Hany Příleské přihlédli také k připomínkám obyvatel z blízkého okolí. „Tento záměr se nelíbil obyvatelům ulice Na Výhoně, kteří mají obavu z přemnožení komárů v této oblasti. Proto Rada města Uherský Ostroh žádost neschválila,“ sdělila starostka.
Mimochodem - Šumárník už na jiných pronajatých pozemcích města vybudoval, a v některých částech ještě dokončuje, biocentra a biokoridory za pomoci příspěvku z operačního programu Životní prostředí. Bude se o ně starat deset let a po uplynutí této lhůty, kdy budou biocentra už plně funkční, je předá městu.

S přimhouřením očí jde všechno?
Bez povolení, ale s tichým souhlasem města tak dvě soukromé firmy navážely do zemníku materiál z revitalizace sídliště zvaného Sídliště a také z rekonstrukce ulic Kostelní a Moravní. „Bylo dohodnuto, že zde bude ukládána především zemina, která bude přetříděna, a betony budou dále předrceny,“ upozorňuje Hana Příleská. Naproti tomu Vlastimil Vaněk, zaměstnanec jedné z firem vyvážejících odpad, tvrdí něco jiného: „Do doby, než se objevil průšvih s navezením obrovských kusů betonu, se o žádném třídění a drcení neuvažovalo,” poznamenal s tím, že chystaný rozbor naváženého materiálu, o kterém hovoří starostka, je nesmysl. „To je vyložená lež a nesmysl,“ zdůraznil Vaněk.
Pikantní je, že připomínky zastupitele Vaňka v oficiálních dokumentech města nenajdete. Ve zveřejňovaných usneseních o nich není jediná zmínka, uvedeny jsou pouze v neveřejných zápisech. Podle Vlastimila Vaňka vše vygradovalo na jednání zastupitelstva, které se uskutečnilo letos 29. srpna. Zastupitel na zasedání požadoval po vedení města odpověď na otázku, kdo je a bude zodpovědný za současný stav. „I po veřejné odpovědi vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Jarmily Miklíčkové, že neexistuje a nebylo vydáno žádné povolení k nakládání s materiály v této lokalitě, zde další ukládání prokazatelně probíhalo,” diví se Vaněk.
O problému tak nyní rozhodne šetření odboru životního prostředí radnice v Uherském Hradišti, který má ostrožský katastr na starosti. K čemu dospěje a jak vysokou pokutu vyměří?

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace