Kauza Zemník: Ostroh čeká správní řízení a pokuta

Kauza Zemník: Ostroh čeká správní řízení a pokuta
Foto: ilustr., web
Uherský Ostroh Zprávy 21 / 11 / 2014

Více než roční nepovolené zavážení zemníku, který zbyl v Uherském Ostrohu po těžbě půdy na protipovodňové zábrany, bude mít právní dohru. Město Uherský Ostroh čeká správní řízení a pokuta může dosáhnout až 50 milionů korun.
Jaký bude mít případ vývoj?
„S městem jsme se dohodli, že co nejdříve zpracuje projektovou dokumentaci k terénním úpravám, kterou předloží na stavební úřad, a vše uvede do souladu se zákonem. To znamená, že vypracuje projektovou dokumentaci, která bude řešit terénní úpravy, recyklaci stavební sutě, a provede rozbory navážené zeminy dle vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu,“ odpovídá Eva Štípová, která má případ na starosti. Vysvětlení, které město ke dlouhodobému zavážení bez patřičného povolení poskytlo, pracovníky odboru překvapilo. „Předpokládali, že pokud převážejí čistou zeminu na vyrovnání terénu na jednom katastru, tak k tomu žádná povolení nepotřebují. Stavební suť tam chtěli uložit jen dočasně,“ sdělila Eva Štípová.
Pouze o čistou zeminu a suť se však nejednalo, těžká technika svážela k Moravě různý odpad včetně pneumatik. „O žádnou skládku ale nejde,“ ujišťovala už dřív Hana Příleská, starostka Uherského Ostrohu. „Zemník je postupně zavážen inertním materiálem a zeminou ze stavební činnosti města a firem pracujících pro město. Upravená a zavezená část zemníku slouží jako mezideponie pro uložení inertního odpadu, který je dále předrcen a postupně využíván.“
Navzdory nařízení, že vše se má postupně uvést do pořádku, pokračovalo zavážení zemníku i  minulý týden...
„O situaci jsme se dozvěděli a začali ji okamžitě řešit. Starostka Hana Příleská nás ujistila, že zavážení přestane. Od středy je místo pod dohledem tak, aby se už nic v rozporu s nařízením neopakovalo,“ sdělila Eva Štípová.
I když odbor životního prostředí hrozí pokutou až 50 milionů korun, tak velký trest je spíše teorií. Podobné kauzy totiž končívají zaplacením jen několika desítek tisíc korun.
Příkladem je prohřešek, jenž v roce 2011 řešila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Dolním Němčí a který je v mnohém podobný případu v Ostrohu.
„Inspekce tehdy uložila pokutu ve výši 50 tisíc korun za porušení povinnosti dle zákona o odpadech, kterého se obec dopustila tím, že nakládala s odpady v zařízení, které k tomu podle zákona nebylo určeno,“ připomíná Pavla Šibřinová, mluvčí ČIŽP. „Stručně řečeno, jednalo se o nepovolené úpravy polních cest prováděné odpady. I zde chybělo povolení příslušného orgánu státní správy. Obec postrádala schválení vyplývající ze zákona o odpadech a povolení příslušného stavebního úřadu.“

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist