Kdo zaplatí bezbariérový vstup?

Kdo zaplatí bezbariérový vstup?
Uherské Hradiště Zprávy 31 / 05 / 2011

Ve slepé uličce se ocitla uherskohradišťská Diakonie Českobratrské církve evangelické - středisko CESTA. I když má na stole stavební povolení na bezbariérový přístup pro klienty denního stacionáře, stavební firmu povolat nemůže. Stále totiž nemá pohromadě finanční prostředky. Projekt přitom počítá jen s rozpočtem 260 tisíc korun.
„Jediná příjezdová cesta k budově je v katastrofálním stavu, to stejné platí i pro prostor bezprostředně před vchodem, kde jsou klienti z aut přemísťováni do vozíků. A proto je pro nás tak důležité udělat nový bezbariérový přístup,“ zdůraznila Adéla Kotková, manažerka střediska, které v Uherském Hradišti už dvanáct let provozuje denní stacionář pro děti s hlubším mentálním a kombinovaným postižením a poradnu rané péče. „Neustále pracujeme na zvyšování kvality poskytovaných služeb, klientům se snažíme utvářet co nejpříjemnější, nejpohodlnější a nejbezpečnější zázemí. Posílení bezbariérovosti vybudováním kvalitnějšího a bezpečnějšího přístupu je pro nás vzhledem k jejich tělesnému i mentálnímu postižení prioritou,“ uvedla Kotková.
Diakonie si proto naplánovala rozsáhlou úpravu příjezdové cesty, rozšíření stávající betonové plochy a vybudování parkoviště pro ZTP. Součástí projektu je i výsadba okrasných dřevin nebo ekologické protihlukové a protiprašné ochrany. „Už máme stavební povolení, ale chybí nám dostatek finančních prostředků. Obracíme se proto na potenciální sponzory i veřejnost, aby nám vypomohli jakýmkoliv finančním darem,“ žádá o pomocnou ruku manažerka střediska CESTA.

TOPlist