Kdo získá Cenu města Uherský Brod? Možná nikdo

Kdo získá Cenu města Uherský Brod? Možná nikdo
Foto: ilustr. web  /  Zatím poslední držitelkou Ceny Uherského Brodu je spisovatelka Alena Bartošíková.
Uherský Brod Zprávy 03 / 04 / 2019

Brodská radnice, která se před osmi lety rozhodla upravit termíny pro vyhlášení držitele Ceny města, od roku 2011 jde o čtyřletý cyklus, vyzývá obyvatele k zasílání vlastních návrhů. Poslat ho může až do konce června každý občan nebo instituce s trvalým bydlištěm nebo sídlem ve městě.
Zatím posledním držitelem ceny byla v roce 2015 spisovatelka Alena Bartošíková. Jestli na ni letos někdo naváže, to zatím není jisté. Město netají, že v roce 2011 změnilo roční cyklus na čtyřletý také proto, že by se mohl objevit nedostatek vhodných kandidátů. „Cenu jsme se tehdy rozhodli udělovat pouze jednou za volební období a důvodem byl i možný nedostatek lidí,“ přiznává místostarosta Petr Vrána. „Může se teoreticky stát, že zastupitelé letos nikoho nevyberou. Zatím se to ale nikdy nestalo. Na každý pád v obecně závazné vyhlášce Statut ceny města Uherský Brod je hned v úvodním ustanovení uvedeno, že „nejsou-li dostatečné důvody, nemusí být cena uvedena“,“ upřesnil Petr Vrána.
Kuriozitou udělování cen, které začalo v roce 2000, je rok 2008. Tehdy ji převzaly hned dvě navržené osobnosti. Výtvarné dílo se znakem Brodu, pamětní listinu a bonus 20 tisíc korun získal veterinář a muzikant Olšavy Horymír Sušil a také lyžař Miroslav Mlýnek, který se mimo jiné zasadil o vybudování lyžařského areálu na Mikulčině vrchu.
Cenu města uděluje zastupitelstvo osobnosti, která svou mimořádnou činností a aktivitou v rozličných oblastech významně přispěla k rozvoji města a života jeho obyvatel. Slavnost se koná vždy ke 29. říjnu jako připomínka 29. října 1272, kdy český král Přemysl Otakar II. povýšil Brod na královské město.
Návrh je možné podat do konce června osobně na podatelně radnice nebo poštou. U návrhů zasílaných poštou je rozhodující datum předání k poštovní přepravě. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště kandidáta, oblast jeho činnosti, konkrétní dílo nebo aktivitu a stanovení přínosu pro město.


Držitelé Ceny města Uh. Brod
2015    Alena Bartošíková, spisovatelka
2011    Josef Koller, za dlouholetou kulturní a vydavatelskou činnost v oblasti propagace brodských rodáků a za dlouholetou práci s mládeží v jednotě Orel
2010    Lubomír Málek, primáš FS Olšava
2009    Irena Koubová, členka PS Dvořák
2008    Horymír Sušil, muzikant Olšavy, a lyžař Miroslav Mlýnek
2007    Milan Šlahůnek, předseda turistického oddílu TJ Sokol
2006    Jiří Rosenfeld, generální ředitel Slováckých strojíren
2005    Jiří Veselý, spoluzakladatel astronomického kroužku a Spolku Uh. Brod - Naarden, řezbář
2004    Jiří Krejčiřík, starosta Tělocvičné jednoty Sokol
2003    Marcela Burešová, dirigentka Dětského pěveckého sboru Comenius
2002    Libor Milička, ředitel DDM
2001    Antonín Veselka, dirigent Pěveckého sboru Dvořák
2000    Paul Vuijst, sekretář nadace Stichting Naarden - Uh. Brod

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist