Kilometr chodníků stojí v Brodě 3 miliony, jedna z firem už nestíhá

Kilometr chodníků stojí v Brodě 3 miliony, jedna z firem už nestíhá
Foto: ara  /  V Nivnické ulici už mělo být hotovo...
Uherský Brod Zprávy 27 / 05 / 2015

Po deseti měsících, tak dlouho zabralo odborníkům zpracování analýzy, se v Uherském Brodě rozjela oprava chodníků. Těch ve městě není málo, pro pěší je tady k dispozici celkem 87 kilometrů, přičemž 18 z nich patří do nejvyšší kategorie „páteřní chodník“. Dalších dvanáct zabezpečuje přístup k významným veřejným objektům, tedy na nádraží, ke školám, úřadůM nebo k nemocnici. Zbývajících 57 kilometrů tvoří chodníky v obytných nebo výrobních zónách.
„V letošní první vlně se opraví šest úseků. Absolutní prioritou je opravit co nejdříve chodníky, které jsou v havarijním stavu, potom budou následovat chodníky s lokálními závadami podle jejich významnosti,“ oznámila Elen Sladká, mluvčí Uherského Brodu. První potíže na sebe nenechaly dlouho čekat. „Mezi opravami, které už měly skončit, je například obnova chodníku v ulici Nivnická. Hotovo mělo být nejpozději 11. května, ale není. Dodavatel má zpoždění, čeká ho penalizace,“ sdělil místostarosta Petr Vrána.
Mezi chodníky, které se opraví v zahajovací etapě, patří také dva z místních částí Havřice a Újezdec. Po obnově se všechny změní v bezbariérové.
„Celkové předpokládané náklady oprav dosáhly částky 3,9 milionu korun. Tato částka se však v elektronické aukci na zhotovitele snížila na 3 miliony. Vzhledem k této úspoře se k rekonstrukci připravuje ještě letos i chodník v ulici 9. května, se kterým se původně počítalo až v dalším roce,“ upřesnil Petr Vrána.

------
Přehled chodníků, které se letos opraví a změní v bezbariérové:

ul. Na Tržišti
Levostranný chodník, kde začátek rekonstrukce je v místě křižovatky s ul. Prakšická u garáží a ukončení rekonstrukce chodníku je u základní školy. Celková délka opravovaného chodníku je téměř 135 m, šířka se pohybuje kolem 2 m. Oprava bude dokončena do 14. 8. 2015.

ul. Tovární
Pravostranný chodník, kde začátek opravy chodníku je v místě křižovatky s ulicí Svatopluka Čecha od místa již zrekonstruovaného chodníku. Konec trasy je na ulici Údolní v místě napojení na již zrekonstruovaný chodník. Součástí chodníku je i autobusové nástupiště MHD. Celková délka opravovaného chodníku je téměř 128 m, šířka se pohybuje kolem 2 m. Oprava bude dokončena do 31. 8. 2015.

ul. Brodská
Operava pravostranného chodníku od domu čp. 78 po dům čp. 386, a to vč. autobusového nástupiště bez přístřešku. Stavba slouží pro pěší provoz s únosností min. 3,5 t. Celková délka opravovaného chodníku je téměř 67 m, šířka se pohybuje kolem 2 m. Oprava bude dokončena do 14. 8. 2015.

ul. Nivnická
Oprava pravostranného chodníku v ulici Nivnická, kde začátek je v místě křižovatky u domu čp. 1253 a konec je u domu čp. 928 v místě napojení na již rekonstruovaný chodník.
Začátek levostranného chodníku je v místě křižovatky s účelovou komunikací k domu čp. 1645. Konec levostranného chodníku je v místě napojení na polní cestu. Stavba slouží pro pěší provoz s únosností min. 3,5 t. Celková délka opravovaného chodníku je téměř 302 m, šířka se pohybuje kolem 2 m. Oprava měla být dokončena do 11. 5., ale práce pokračují dál.

ul. Javořinská
Pravostranný chodník, kde začátek opravy chodníku je v místě napojení na již opravený chodník a konec rekonstrukce chodníku je u trafostanice v křižovatce s ul. Polní. Celková délka opravovaného chodníku je více než 129 m, šířka se pohybuje kolem 2 m. Oprava bude dokončena do 1. 6. 2015.

ul. Luhačovská
Oprava levostranného chodníku od domu čp. 314 po dům čp. 222. Stavební úprava pravostranného chodníku navazuje na začátek levostranného chodníku a je tvořena bezbariérovým napojením na silnici II/490. Stavba slouží pro pěší provoz s únosností min. 3,5 t. Celková délka opravovaného chodníku je téměř 216 m, šířka se pohybuje kolem 1,65 m. Oprava bude dokončena do 6. 7. 2015.

TOPlist