Knihu doplní unikátní kronika z roku 1885

Knihu doplní unikátní kronika z roku 1885
Foto: ceh  /  Jednou z významných staveb porevolučního odbobí je ve Starém Městě chrám svatécho Ducha.
Staré Město Zprávy 03 / 04 / 2021

700 let od první písemné zmínky o Starém Městě na pravém břehu řeky Moravy nepřejdou mávnutím ruky. Oslavy vyvrcholí tradičním Velkomoravským koncertem, na kterém spatří světlo světa nová třísetstránková kniha. I když zabrousí i do hluboké historie, převážně zmapuje období po pádu komunismu.

„Jelikož historii města od založení až do II. světové války podrobně zachycuje kniha Staré Město v proměnách staletí, vydaná v roce 2000, už není třeba sondu opakovat. Na padesáti stránkách uděláme výtah nejvýznamnějších historických událostí a jinak se zaměříme na období od revoluce po současnost,“ potvrdil Kamil Psotka, starosta Starého Města, které se poprvé zmiňuje v roce 1321 v listině Albrechta ze Zdounek.

Radnice největší část publikace věnuje porevolučnímu životu spolků a podnikatelům. „Ve městě je aktivních 35 spolků, ve kterých působí na tři tisíce lidí. Spolkový život je bohatý, tvoří duši Starého Města. 90 firem zase dává práci občanům města, jsou vlastně živiteli rodin, jejich role je proto velmi důležitá,“ zdůraznil Psotka, který už vyzval spolky i podnikatele k zapojení se do tvorby knihy. Stačí jen zpracovat text v elektronické podobě s pravdivými a nejpřesnějšími informacemi o působení ve městě od roku 1990. Klidně i heslovitě, podklady nemine redakční úprava, odpovídající koncepci knihy. „Nejdůležitější je, aby byly co nejpřesnější, nejlépe získané přímo ze spolehlivého zdroje, třeba originálního úředního dokumentu. Termín uzavírky je 15. dubna,“ vyzývá starosta.

Knize vtisknou požadovanou tvář Lukáš Čoupek, ředitel Státního okresního archivu v Uherském Hradišti, a jeho otec Jiří Čoupek, který stojí za historickou „biblí“ z roku 2000.

„Kniha vyjde v nákladu dvou tisíc kusů, její výrobní náklady přijdou zhruba na půl milionu korun, které se nám vrátí z prodeje. Rozpočet nijak nezatížíme,“ poznamenal Psotka. Jako dárek kupující dostanou kroniku města z roku 1885 na CD. „Je to unikát, protože kroniky se vesměs začaly psát až kolem I. světové války. Sepsal ji páter Erazim Vitásek, národní buditel, u příležitosti 1 000 let od úmrtí svatého Metoděje. Kroniku máme zatím na úřadě, ale jakmile ji naskenujeme, poputuje už do okresního archivu,“ prozradil Psotka.

Poznámka: Staré Město s názvem Veligrad bylo zmiňováno už daleko dříve, a to v roce 1141 v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Veligrad se naposledy objevuje v roce 1315 v listině Jana Lucemburského. Z toho je zřejmé, že v období kolem roku 1320 procházelo Staré Město proměnou.

Tagy článku

TOPlist