Kolelač je přísně chráněný, ale vodu má stále horší

Kolelač je přísně chráněný, ale vodu má stále horší
Foto: ilustr. web - foto.mapy.cz  /  Kolelač
Bojkovice Zprávy 25 / 08 / 2015

Otočit kohoutkem a osvěžit se studenou vodou. Samozřejmost, nad kterou se málokdo pozastaví. A ptát se, odkud voda do bytu přitekla nebo jak daleko je nebližší nádrž, to už snad nenapadne nikoho. V případě Bojkovic vám každý na otázku, odkud město bere vodu, odpoví, že z Kolelače. „Kde jinde najdete tak perfektní vodu?“ říkají místní. Pravdu sice mají, ale už jen napůl. Chráněná a veřejnosti nepřístupná vodní nádrž je stále v dobrém technickém stavu, jenomže s vodou je to už jinak. Voda se z nádrže pro vodárenskou potřebu sice stále odebírá, avšak město a blízké obce začínají být postupně závislé na vodě ze vzdálených novoveských jezer.
Proč? „Hlavním důvodem zhoršené kvality vody je změna klimatických podmínek v posledních desetiletích, kdy při nedostatku dešťových srážek jsou průtoky nádrží minimální a kvalita vody zejména v letních měsících rychle klesá,“ vysvětluje Gabriela Tomíčková, mluvčí Povodní Moravy.
Správci Kolelače přiznávají, že pojem „prvotřídní zdroj pitné vody“ už patří minulosti. „Takový zdroj už neexistuje. Všechny zdroje povrchové, ale i podzemní vody jsou v dnešní době ovlivněny lidskou činností a ve většině případů je to negativní přínos pro životní prostředí,“ pokračuje Gabriela Tomíčková. „Pracovníci správy nádrže zabezpečují bezporuchový chod vodního díla a bezprostřední okolí vodárenské nádrže, včetně kontroly kvality vod nejen v ní, ale i na přítocích. Z přítoků do nádrže lze hovořit o dobré kvalitě vod pouze u Vasilského potoka, u ostatních je kvalita výrazně horší, a tím dochází k celkovému zhoršení akumulované vody.“
Bojkovická vodárenská nádrž i tak splňuje potřebné normy v základních chemických ukazatelích a z biologického hlediska patří stále mezi mezotrofní nádrže. „Tudíž se nejedná o zanedbaný stav. Nabízí se však jiná otázka - kde se tam to znečištění vzalo? Odpověď je jednoduchá - přiteklo. Proto by se v první řadě měla řešit otázka čištění odpadních vod v povodí, hospodaření v lesích a na polích,“ upozorňuje mluvčí Tomíčková s poznámkou, že odpovědnost padá na všechny, kdo hospodaří v povodí vodárenské nádrže. „Každý občan by měl začít s nápravou především u sebe a pak se může našich pracovníků ptát, proč není ve vodárenské nádrži Bojkovice prvotřídní voda,“ shrnula Gabriela Tomíčková.
Kolelač patří podle ustanovení Krajského úřadu ve Zlíně do I. ochranného pásma, kde platí zákaz vstupu. A změnu podle Povodí Moravy nelze očekávat. „Je to pro nás uzavřená záležitost,“ prohlásila mluvčí Tomíčková. „Změna pravidel ani není v zájmu státu a vzhledem k hrozícím obdobím sucha se ani nedá očekávat, že by se přístup státu k ochraně vodárenských zdrojů změnil, naopak je zde ze strany státu kladen větší důraz na jejich ochranu. Již dnes je zřejmé, že generace našich dětí bude mít potíže se zabezpečením dostatku nejen pitné vody. Proto se nepředpokládá, že dojde k uvolnění režimu ochranného pásma I. stupně, neboť prvořadá je dlouhodobá ochrana vod.“

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist