Konference: Cestou ke smíření

Konference: Cestou ke smíření
Foto: archiv PAHOP  /  Helena Schwarczová, ředitelka PAHOPu.
Staré Město Zprávy 07 / 10 / 2019

Paliativní a hospicová péče se konečně dostává do popředí zájmů jak odborné, tak laické veřejnosti. PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, pořádá IV. odbornou konferenci nazvanou „Cestou ke smíření“, která se uskuteční v úterý dne 8. října v prostorách Jezuitského sklepa. „Konference je určena zejména pro lékaře, všeobecné sestry, zdravotně sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pedagogy a studenty ve zdravotnických oborech a všechny, které zajímá problematika paliativní a hospicové péče,“ upozorňuje Helena Schwarczová, ředitelka PAHOPu.
Konference poukáže, prostřednictvím zajímavých odborných příspěvků našich i zahraničních odborníků, na tuzemské metody ve srovnání se zahraničím. K zajímavým okruhům témat budou patřit psychologické aspekty nemocných a jejich rodinných příslušníků, hlavně pak nezastupitelná role PAHOPu v paliativní a hospicové péči v našem i okolních regionech. 

TOPlist