Kontroloři většinou ostrouhají, nemocní jsou nemocní

Kontroloři většinou ostrouhají, nemocní jsou nemocní
Foto: ilustrační foto
Slovácko Zprávy 24 / 08 / 2016

Jen devatenáct „hříšníků“ odhalila Okresní správa sociálního zabezpečení Uherské Hradiště při kontrolách dodržování režimu na tzv. neschopence za první pololetí letošního roku. Za trest jim byla zkrácena nebo úplně odebrána vyplácená nemocenská dávka.
„Nejčastější prohřešky pojištěnců jsou stále stejné, nedodržení povinnosti zdržovat se na adrese místa pobytu nahlášené ošetřujícímu lékaři a porušování rozsahu, ale i doby lékařem stanovených vycházek,“ informovala Jana Buráňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení. „Načapaní“ pojištěnci si vyslechli ortel u správního řízení, v lepším případě jim byla nemocenská jen zkrácena. „Zpětně nikdo o nemocenskou nepřijde, ze zákona totiž nemůže být krácena ani odebrána před porušením režimu práce neschopného pojištěnce,“ uvedla Buráňová.
Základním a rozhodujícím kritériem pro stanovení postihu je vždy závažnost a míra porušení povinností nemocného, kterému samozřejmě přitíží, když nejde o jeho první „kiks“. „Porušením povinností se rozumí i jednání, které nepříznivě působí na léčení a na zdraví dočasně práceneschopného, takže ztěžuje nebo oddaluje obnovení jeho návratu do práce. Třeba nedodržení nutnosti pobytu na lůžku, zákazu řízení motorových vozidel nebo výkonu různých domácích prací,“ poznamenala mluvčí ČSSZ. Problémem je i neumožnění kontroly tím, že pojištěnec si neoznačí byt jmenovkou nebo má nefunkční zvonek…
I když kontroloři ČSSZ občas narazí na agresivního pojištěnce, Uherskohradišťsku se podobné případy vyhýbají. „Nevzpomínám si na žádný případ agresivního chování kontrolovaných klientů. Jejich pochybení, včetně případu, kdy spí a neotevře dveře, posuzujeme individuálně z hlediska všech skutečností,“ zdůraznila Buráňová.

TOPlist