Kontroly na strážnici skončily trestním oznámením. Podal ho starosta

Kontroly na strážnici skončily trestním oznámením. Podal ho starosta
Foto: ilustr., web
Uherský Brod Zprávy 26 / 11 / 2014

Sérii tří kontrol mají za sebou brodští strážníci. Důvod? Údajná šikana, nedostatečné finanční ohodnocení nebo poklesky v plánování služeb. Výsledek? Žádná z kontrol nic mimořádného neobjevila, přesto padlo jedno trestní oznámení. Pro podezření z porušení Zákona o obecní policii ho na jednoho ze strážníků podal brodský senátor a starosta Patrik Kunčar. Policista, který je nyní dlouhodobě v pracovní neschopnosti, byl podle starosty iniciátorem všech prověrek. „Ano, trestní oznámení mohu potvrdit,“ zestručnil Kunčar.

První kontrola byla ještě v režii města, situaci ve sboru prověřoval Kontrolní výbor zastupitelstva, který žádné pochybení nenašel. Co následovalo?
Druhou prověrku měla na starosti Státní inspekce práce v Brně, která našla několik drobných formálních nedostatků. Údajně se mělo jednat o přeplácení některých strážníků. To však musím kategoricky odmítnout. Na základě rozdílné pracovní náplně byli někteří strážníci zařazeni v jiné platové třídě, což je plně v kompetenci zaměstnavatele.

Tak v čem byl problém?
Pochybení spočívalo v tom, že pracovní náplně nebyly podle názoru kontrolního orgánu dostatečně podrobně specifikovány, což však bylo ještě během kontroly napraveno. O tom, že se nejednalo o nic závažného, svědčí fakt, že za tato pochybení nebyla udělena žádná sankce.

Menší škoda měla naopak vzniknout městu. Je to pravda?
Nedostatečné odměňování dotčeného strážníka dopadlo tak, že po novém přepočítání mezd za tři roky zpětně musel vrátit do rozpočtu města 200 korun… Mimochodem, oproti minulosti se podařilo postupně během tří let snížit roční rozpočet městské policie o zhruba jeden milion korun.

Jak dopadlo prověřování údajné šikany?
Všichni strážníci dostali anonymní dotazník, polovina z nich tento dobrovolný dotazník vyplnila. Žádná šikana na pracovišti se neprokázala.

Třetí kontrolu měla na starosti Krajská hygienická stanic ve Zlíně. Proč?
Náplní byla kontrola dodržování pracovní doby, povinných přestávek v práci či platné lékařské prohlídky. Tady byla nejvážnějším prohřeškem neexistence platné smlouvy o poskytování pracovně lékařských služeb.

Můžete být konkrétní?
Město sice mělo uzavřenou smlouvu s vybraným lékařem, ale ten začal po jisté době vystavovat potvrzení pod hlavičkou nové společnosti s ručením omezeným. Jenomže město o tom vůbec neinformoval. Takže - lékař stále jeden a tentýž, ale jiné razítko a námi nezaviněné pochybení bylo na světě. I tady jsme ještě v průběhu kontroly uvedli všechno na pravou míru.

Strážník, na kterého jste podal trestní oznámení, měl být údajně přistižen při zneužívání městského kamerového systému. Podle informací redakce ho měl používat ke špehování lidí při pohybu ve městě a dokonce měl požádat velitele o jeden kamerový záznam. Je to pravda?
Bez komentáře.

Dostal místostarosta Jan Hrdý v souvislosti s prověrkami na strážnici nějaký speciální úkol? (Jan Hrdý má nyní nově městskou policii ve své gesci, pozn. autora)
V souvislosti s kontrolami jsem místostarostovi Hrdému neuložil žádná opatření. Všechna drobná pochybení, která jsou v protokolech z kontrol uvedena, byla ještě v jejich průběhu odstraněna, a tudíž nejsou nyní žádná opatření, natož speciální, nutná.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist