Koryto se už nezanese, stavba chrání obec před bleskovými záplavami

Koryto se už nezanese, stavba chrání obec před bleskovými záplavami
Foto: Obec Nedakonice  /  Stavba kromě ekologického přínosu významně zlepší protipovodňovou ochranu obce a zvýší bezpečnost občanů.
Nedakonice Zprávy 28 / 05 / 2023

Revitalizace vodohospodářského uzlu v Nedakonicích je u konce. Investice za 100 milionů korun zabrání zanášení koryta Dlouhé řeky splaveninami a zlepší odtokové poměry, čímž ochrání obyvatele před bleskovými záplavami při prudkých deštích. Součástí díla jsou i mokřady, tůně a rybí přechod.

Problémy s neúměrně rychlým zanášením koryta souvisí s historicky nevhodně provedenými vodohospodářskými úpravami, které brání průtoku vody z Dlouhé řeky do Morávky. „Zanášení koryta jsme vyřešili rozdělením průtoků v Dlouhé řece tak, že převážná část vede odlehčením do řeky Moravy. V zanašeném úseku jsme vytvořili meandrující kynetu, lokalitu navíc obohatili o mokřadní plochy a vodní tůně. Migrační prostupnost přes Nedakonický jez zajistí nový rybí přechod,“ prozradil Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy, které je investorem díla.

Vysychající Morávka se kromě trvalého zvodnění dočkala prodloužení o 200 metrů. Mezi novým korytem a starým ramenem Moravy, které místní znají jako Oblůčí, vodohospodáři vytvořili mokřadní plochu tvořenou mělkými tůněmi a dvěma ostrůvky, na kterých jsou vysázené stromy a keře. „Mokřadní plochu zatím ohraničuje oplocenka, bránící vstupu osob i zvěře z důvodu bezpečnosti. Je totiž nutné vyčkat na odvodnění a stabilizaci uloženého sedimentu. Časem ale oplocenku odstraníme,“ uvedl Gargulák.

„Stavba kromě ekologického přínosu významně zlepší protipovodňovou ochranu obce a zvýší tak bezpečnost občanů. Zanášením koryta Dlouhé řeky a špatným odtokem docházelo k rychlému stoupání hladiny a ohrožení obecního i soukromého majetku, především po prudkých deštích v oblasti Chřibů,“ popsal přínosy revitalizace Zdeněk Otrusina, radní Nedakonic, které nejvážnější novodobé povodni čelily v roce 1999, kdy dokonce došlo k natržení ochranné hráze u místních rybníků. Obec se však zbavila ještě jednoho problému. Vysoké hladiny Dlouhé řeky v místě vyústění čistírny odpadních vod. „Hladina byla dlouhodobě o zhruba třicet čísel výš, než bylo projektováno, což bránilo přirozenému odtékání vyčištěné vody, kterou jsme pomocí čerpadel nepřetržitě přečerpávali. A to se odrazilo ve zvýšených nákladech na provoz čistírny,“ vysvětlil Otrusina.

Povodí Moravy za dílo zaplatí bezmála 100,3 milionu korun, projekt je však financován z Evropské unie.

Tagy článku

TOPlist