Kraj elektrárnám nebrání

Kraj elektrárnám nebrání
Zprávy 10 / 04 / 2009

O krok blíže k realizaci mají větrné elektrárny ve Veselí nad Moravou. Jihomoravský kraj si totiž nechal vypracovat posudek, který ve svém výsledku podpořil snahu investora. Posudek přitom vyhodnotil nejen ovlivnění přírody, ale také důsledky pro lidské zdraví.
„Za současného stavu projektu je při popsané technologii a dodržování stanovených ochranných opatření projekt větrných elektráren ve Veselí nad Moravou možné realizovat. Očekávané vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví je totiž možno označit za nepatrné a přijatelné,“ uvedl ve svém stanovisku zpracovatel krajského posudku Alexander Skácel, který doplnil: „Formulovaná opatření pro období přípravy a realizace záměru omezí riziko očekávaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví na přijatelnou míru.“
Z posudku vyplývá, že jeho zpracovatel věnoval otázce zdraví obyvatel velkou pozornost. Občané města totiž nedávno sepsali proti výstavbě dvou stožárů petici, kterou během pár dnů podepsalo přes sto lidí. „Nejsme proti větrným elektrárnám, jen bychom je chtěli mít dále od našich domů,“ vysvětlila organizátorka petice Martina Zlatníková.
Do posudku kraje je nyní možné nahlédnout na odboru rozvoje a správy města, přičemž písemné vyjádření k posudku na adresu jihomoravského krajského úřadu je možné zaslat nejpozději do 11. května.

TOPlist