Kraj oživil přeložku

Kraj oživil přeložku
Zlínský kraj Zprávy 10 / 12 / 2009

Dostat co nejvíce automobilovou dopravu z Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi plánuje do budoucna Zlínský kraj. Začíná proto připravovat investiční záměr, který má vytvořit přeložení silnice u těchto dvou obcí mimo zastavěné území. Záměr má mít návaznost i v Jihomoravském kraji tak, aby přeložka mohla vést od Strážnice až po Kunovice.
„Tento investiční záměr je zatím v prvotní fázi. V současné době probíhá zapracování tohoto záměru do územně plánovacích dokumentací a v první řadě bude třeba dokončit tento proces. Samotný obchvat těchto dvou obcí je stavbou krajského významu, protože Ředitelství silnic a dálnic se nyní snaží prioritně dokončit rychlostní silnici R55,“ uvedl Libor Lukáš, statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje, který je pověřený řízením dopravy.
Po obchvatu obě obce volají již několik let, se záměrem kraje se proto ztotožňují. Realizaci nicméně starostové v blízké době nečekají. „V současné době se snažíme zapracovat trasu do územního plánu, a tak zatím řešíme pouze blokaci pozemků pro tento účel,“ vysvětlil Vlastimil Vaněk, starosta Uherského Ostrohu.
Otázka termínu, kdy by se s budováním obchvatu mělo začít, je zatím nejasná. „Jedná se o záležitost velmi dlouhodobou, před níž bychom nejdříve chtěli prioritně realizovat komunikaci R55 v dané oblasti, na kterou by se měla dostat převážná část tranzitní dopravy,“ doplnil Lukáš.

TOPlist