Kraj plánuje vznik potravinové banky. Kde vznikne?

Kraj plánuje vznik potravinové banky. Kde vznikne?
Foto: ilustr., web
Zlínský kraj Zprávy 18 / 03 / 2015

Zlínské hejtmanství vážně uvažuje nad možností založení potravinové banky. Tedy společenství právnických i fyzických osob s jediným společným cílem - nasytit hladové a zároveň zabránit plýtvání jídlem, kterého je v zemi nadbytek. Potravinové banky fungují na jednoduchém principu získávání jídla formou darů, které po krátkém uskladnění putuje dál dobročinným organizacím.
„Oslovili mě ředitelé dvou azylových domů s tím, že by rádi projednali možnosti založení potravinové banky, která ve Zlínském kraji zatím nefunguje. Bylo by dobré, aby do tohoto procesu byli zapojeni jak zástupci neziskových organizací a poskytovatelé sociálních služeb, tak představitele obcí,“ říká Taťána Valentová Nersesjan, radní Zlínského kraje pro sociální oblast.
O vstupní informace požádalo podle radní Valentové Nersesjan na třicet zájemců. Případná konkrétní lokalita pro vznik a fungování první potravinové banky v regionu vyplyne ještě z dalších, už návazných jednání. „Důležité bude dobře vystihnout potřebnost a místo z pohledu logistiky,“ zdůraznila Nersesjan.
Potravinové banky zásobují kromě nadbytečné zemědělské produkce i přebytky obchodních řetězců, jídelen, podniků společného stravování či dary veřejnosti.
„Potravinové banky neposkytují potraviny přímo potřebným, ale předávají je prostřednictvím sociálních služeb, které pomáhají jednotlivým osobám i rodinám s dětmi ohroženým hladem a chudobou,“ přibližuje Jan Vandík z tiskového odboru Zlínského kraje. „Potravinové banky poskytují těmto organizacím potraviny zdarma. Potravinová pomoc se předává konečným příjemcům buď bezplatným poskytováním jídel v sociálních jídelnách a střediscích pomoci, nebo předáváním balíčků.“
Potravinové banky fungují s podporou dobrovolníků a různých humanitárních a sociálních organizací. Potřebné finanční prostředky k jejich chodu pocházejí z darů a subvencí, z příspěvků organizací, hrazením provozních nákladů třetími stranami nebo z hmotných darů v podobě vybavení a techniky.
Potravinové banky vznikají v republice postupně od roku 2008. Dosud působí v Praze, Brně, Ostravě, Liberci, na Vysočině a v Ústeckém kraji.

TOPlist