Kraj vrátil dokumentaci ke spalovně! Vykazuje spoustu nedostatků

Kraj vrátil dokumentaci ke spalovně! Vykazuje spoustu nedostatků
Foto: CTZ  /  Technologická a ekologická stránka záměru je tristní, tvrdí zástupci iniciativy Čisté Hradiště.
Uherské Hradiště Zprávy 22 / 02 / 2023

Krajský úřad vrátil dokumentaci EIA o posouzení vlivu výstavby spalovny v Mařaticích, obsahuje totiž hned 18 hlavních nedostatků a navíc nedostatečně využívá nejlepší dostupné technologie (BAT)! Výstavba zařízení na energetické využití odpadů má přitom nahradit stávající nevhodné spalování hnědouhelného prachu. Verdikt kraje logicky vzbuzuje obavy, jestli nejde o modernizaci ve stylu „z bláta do louže“…

„Záměr rozhodně městu nepřinese žádné zlepšení, třeba navýšení zátěže prostředí emisemi nebezpečných škodlivin vychází ještě hůře, než teplárna prezentovala loni v úvodní studii. Naštěstí pro občany krajský úřad dal jasně najevo, že dokumentace zdaleka není v pořádku,“ reagoval František Pecha, odborný garant iniciativy Čisté Hradiště, která od prvopočátku usiluje o čistou plynofikaci teplárny. Na mnohé krajem odkryté nedostatky předkládaných studií iniciativa už před časem upozorňovala. „Tendenčně a nesprávně uváděná vzdálenost od zástavby, nedostatečná opatření snižování emisí zápachu z odpadů, hluková zátěž, naprosto nepřijatelné řešení případné havárie - požáru ve skladu odpadu nebo situace s nebezpečnými dioxiny,“ vypočetl hlavní neduhy Pecha. Město přitom podle něj celou dobu prezentuje, jak je záměr bezvadný, a spoléhá na názor korporátu, který se na něm snaží hlavně vydělat. „Jestliže je tolik pochybení v technické části studie, jejíž zadavatel měl být odborník, kolik asi pochybení skrývá ekonomika záměru. Aktualizaci ekonomické studie vládnoucí městská koalice odmítla, teď se přitom ukazuje i technologická a ekologická stránka záměru jako tristní,“ zdůraznil Jakub Grós, předseda petičního výboru Čisté Hradiště a opoziční zastupitel.

Vrácení dokumentace a vyhovění námitkám občanů, organizací a státních institucí však přivítal rovněž Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště. „Město sice výstavbu ZEVO podporuje, ale zároveň je nutné, aby teplárna v rámci procesu EIA prokázala, že v budoucnu neohrozí zdraví lidí ani životní prostředí,“ vysvětlil Blaha.

„S vrácením dokumentace k doplnění a dopracování jsme počítali, přece jenom stavíme vyspělé technologické zařízení na spalování odpadu. V požadavcích na doplnění nevidíme na první pohled žádná úskalí, se kterými bychom si my nebo zpracovatelé odborných posudků neměli poradit,“ uvedl Kamil Ondra, jednatel společnosti CTZ, podle kterého vrácení neohrozí časový harmonogram modernizace teplárny. „Na proces posuzování vlivu stavbu na životní prostředí jsme si vyčlenili rok, takže máme dost času, abychom všechny podklady kvalitně dopracovali a nechali znovu posoudit. Zákon nám na doplnění dává dokonce lhůtu tří let,“ vysvětlil Ondra.

Spalovnu odpadu v areálu CTZ posvětili v listopadu 2021 zastupitelé navzdory petici za čistý plyn, kterou podepsalo více než tři tisíce lidí. 2 727 podpisů bylo platných. Teplárna ukončí podle stávajícího harmonogramu spalování hnědouhelného prachu a přejde na plyn v roce 2024, zařízení na energetické využití odpadů pak zahájí provoz v roce 2028, tedy o dva roky dříve, než vstoupí v platnost zákaz skládkování komunálního odpadu. „Projekt spalovny odpadů v Uherském Hradišti je horší kopií projektu ZEVO Vsetín, který nakonec na základě jeho dopadů a odmítnutí občanské společnosti nebyl realizován,“ poznamenal ještě Grós.

Tagy článku

TOPlist