Krajský výbor jednohlasně: Navyšte dotace pro kulturu na dvojnásobek!

Krajský výbor jednohlasně: Navyšte dotace pro kulturu na dvojnásobek!
Zlínský kraj Zprávy 07 / 09 / 2017

Kultura ve Zlínském kraji potřebuje více peněz. Proto krajský Výbor pro nevládní organizace a neziskový sektor jednohlasně doporučil krajskému zastupitelstvu, aby pro příští rok navýšilo rozpočet programu na podporu kulturních aktivit a akcí na dvojnásobek. Jestli zastupitelé vyslyší doporučení výboru, tak by v roce 2018 mohl Zlínský kraj podpořit rozmanitou škálu kulturních akcí až do celkové výše 5 milionů Kč.

„Zlínský kraj je nekonečnou studnicí kulturních aktivit a akcí. Krajská podpora ve výši 2,5 milionů Kč tak přirozeně nemůže být důstojnou podporou ze strany zlínského hejtmanství. Vždyť např. letos se v rámci kulturních dotací dostalo jen na 38 % žadatelů, což je ze všech krajských dotačních programů snad nejhorší výsledek. Proto jsem rád, že výbor podpořil můj návrh, aby se finanční alokace programu podpory kultury pro příští rok navýšila na dvojnásobek, tedy na 5 milionů Kč,“ uvedl Michal Dvouletý (Soukromníci), člen zastupitelstva a předseda Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor.

Výbor pro nevládní organizace a neziskový sektor na svém zářiovém výjezdním zasedání ve Vsetíně také projednal další rámce dotačních programů Zlínského kraje. „Díky aktivitě našeho výboru bude krajské zastupitelstvo schvalovat základní mantinely dotačních programů již na svém zářiovém zasedání. Neziskové organizace tak budou mít s dostatečným časovým předstihem jasno, jaké aktivity bude Zlínský kraj v příštím roce podporovat. Budou se tak moci lépe připravit na podání žádostí,“ řekl předseda výboru Michal Dvouletý.

Podle jeho slov se však přirozeně odehraje největší „souboj“ až při prosincovém schvalování rozpočtu. „Až pak bude jasné, kolik kraj uvolní na konkrétní programy. A až v ten okamžik může být spuštěn celý komplikovaný proces, na jehož konci jsou stovky podpořených projektů více jak ve dvaceti programech,“ dodal Michal Dvouletý.

Výbor, kterému předsedá, se proto od prvopočátku snaží dosáhnout postupného zjednodušení pravidel, za kterých kraj poskytuje dotace. „Jsme hodně limitovaní podle mého soudu nešťastným zákonem, který se dívá úplně stejnýma očima na podporu ve výši 20 tisíc Kč, jako na dotaci pro obec ve výši několik milionů korun. Ale jdeme postupně. Např. teď se snažíme prosadit, aby také Zlínský kraj měl závazný termín, do kdy rozhodne o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace. Je férové, aby i žadatelé měli předem naprosto jasno o termínu a kraj se  navymlouval na složitost úředních postupů,“ je přesvědčen Michal Dvouletý, který bude v tomto směru předkládat zastupitelstvu další jednohlasné doporučení výboru. Tedy aby krajská rada v průběhu příštího roku shromáždila, vyhodnotila a zapracovala podněty ke zjednodušení pravidel dotačního systému Zlínského kraje.

„Během přibližně roční činnosti našeho výboru jsme provedli docela náročnou analýzu toho, co v rámci vnitřních směrnic Zlínského kraje je zákonný požadavek, a co se tam časem nabalilo ve snaze zdokonalit, ale zároveň zkomplikovat celý dotační systém. Proto se nedivím, že od mnoha neziskových organizací velmi často slyšíme, že dotace z kraje patří k těm nejsložitějším. Chceme proto, aby se se do této práce zapojily i další výbory zastupitelstva Zlínského kraje, které mají se své gesci jednotlivé programy, a společně s vedením kraje jsme připravili a prosadili koncepční změny pro rok 2019. Určitě si to neziskové organizace zaslouží,“ představuje další plány výboru Michal Dvouletý.


Tagy článku

TOPlist