Křižka se domáhá role místostarosty

Křižka se domáhá role místostarosty
Foto: sal  /  Miroslav Křižka
Podolí Zprávy 20 / 12 / 2016

I když rezignoval na post zastupitele, domáhá se Miroslav Křižka zpřístupnění obecního úřadu, aby mohl nadále vykonávat funkci místostarosty Podolí. Vtip? Kdepak. Jen další pokračování dění z Podolí, které je od 12. července nejskloňovanější obcí v České republice.
„Žádám vás o možnost volného přístupu do vnitřních prostor obecního úřadu a součinnost v dané věci, abych mohl funkci místostarosty obce dále vykonávat,“ uvedl Miroslav Křižka v dopise adresovaném Tatianě Perničkové, zastupitelce obce, pověřené pravomocemi starosty. Křižka přitom odkazuje na zákon o obcích, podle kterého v případě, že nevykonává pravomoci starosta, přecházejí na bedra místostarosty.
Zákon však rovněž říká: „Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo k zastupování starosty. Neurčilo-li jej, případně byl místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce.“ „A to je právě náš případ. Když odstoupil, nemůže být místostarostou. Na dopis jsem panu Křižkovi odpověděla při osobním setkáním citátem Konráda Adenauera, že největší hodnotou života je svoboda. Ale nevím, jestli to pochopil,“ reagovala Tatiana Perničková, která si ještě nechala vypracovat právní rozbor. „Až jej budu mít v ruce, pošlu jej panu Křižkovi. Jen se obávám, že mu to stačit nebude. Do května to snad ale nějak vydržím,“ dodala pětašedesátiletá zastupitelka. V květnu totiž obec čekají předčasné volby.

TOPlist