Kryštof: Koalice připravila Brod o 6 milionů

Kryštof: Koalice připravila Brod o 6 milionů
Foto: ilustr. web
Uherský Brod Zprávy 02 / 08 / 2016

„Jako opozice se řídíme zákonem o obcích a odmítáme nehospodárné nakládání s majetkem města. Nic víc, nic míň.“ Tak komentuje Ladislav Kryštof, krajský radní a zastupitel Uherského Brodu, řečnický souboj, který vede se senátorem a brodským starostou Patrikem Kunčarem. V případě jejich duelu jde o to, jestli nedávný dar města dominikánskému řádu v podobě klášterní zahrady připravil město o zhruba 6 milionů korun. Zatímco městská koalice vedená starostou Kunčarem připomíná, že město pouze vrátilo řádu parcely, které mu historicky patří, opozice zastoupená sociálním demokratem Kryštofem upozorňuje na nehospodárné jednání. „Já ale v žádném případě nepodléhám falešným emocím vůči vracení majetku církvím. Tento problém vnímám pouze jako ekonomický s právní rovinou, a to jako nehospodárné nakládání s majetkem města,“ uvádí Ladislav Kryštof.

Z čeho vychází vaše tvrzení? Odkud se vzala částka, že město přichází o přibližně 6 milionů korun?
Pokud jde o odhad ceny pozemku klášterní zahrady, tak na zasedání zastupitelstva loni v září se v bodě 21 uvádí, cituji: „Prodej částí pozemků v k. ú. Uherský Brod - Nové Slovácko o.p.s.“ - schválen prodej pozemku kolem domu u velkých schodů za cenu 2 tisíce korun za metr čtvereční. V tomto bodě se prodal pozemek vzdálený od centra asi tři sta metrů, který je přilehlý k domu s číslem popisným 496 ze tří stran v šířce zhruba tří metrů. Klášterní zahrada se darovala o devět měsíců později, má diametrálně jiné rozměry a nachází se v samotném centru města. Můj laický odhad ceny pozemku představuje s ohledem na umístění a zejména tvar pozemku navýšení na přibližně 2 540 korun za metr čtvereční. Při rozloze asi 2 370 vychází celková cena kolem šesti milionů korun.

Město ale se zahradou v minulosti nijak nenakládalo, protože ministerstvo mu ji v devadesátých letech připsalo úřednickou chybou.
Město tuto zahradu dalo do výpůjčky klášteru a po celou dobu nevyvíjelo žádné úsilí o opravu zápisu v katastru nemovitostí. Mělo ji v evidenci majetku města a v letech 2008 až 2010 jednalo s představitelem České dominikánské provincie o možnosti vybudovat pod klášterní zahradou podzemní parkoviště. Tato studie i zápis z jednání určitě existují a jsou archivovány. Pokud však již tento záměr není aktuální a pozemek město nepotřebuje, může se jej hospodárně zbavit, to nijak nezpochybňujeme. Po více než dvaceti letech přišel zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a následně v rozsudku Nejvyššího soudu předseda jeho senátu Jan Eliáš konstatoval, že jaký majetek bude zákonem církvím vrácen, bylo politické rozhodnutí, a pokud zákonodárci mezi povinné osoby nezařadili kraje a obce, nelze po nich žádat vrácení majetku.

Mělo být darování pozemku nějak podmíněno zpětvzetím žaloby?
Samotné usnesení o darování pozemku bylo spojeno se stažením žaloby na pozemky, které blokují přípravu strategických investic města. Nyní starosta toto popírá, jak bylo uvedeno v týdeníku DOBRÝ DEN S KURÝREM, že darování klášterní zahrady nemělo mít žádnou vazbu na zpětvzetí žalob, že to byl pouze bonus, či vstřícný krok dominikánů. Přitom na jednání zastupitelstva města při projednávání vedle emotivních vyjádření o nezbytnosti nápravy starých křivd vícekrát zaznělo, že jde o handl a chceme-li rozvíjet město, musíme na toto přistoupit, byť cena je dost vysoká. Je to pro nás naprosto nepochopitelná informace a zpochybnění důvodu darování pozemku, který byl uveden i v podkladech k jednání zastupitelstva města.

Opozice požádala o okamžité pozastavení výkonu usnesení o vydání klášterní zahrady dominikánům. Odvoláváte se také na výklad nedávného rozsudku Nejvyššího soudu v Olomouci. O co jde?
Inkriminovaný rozsudek Nejvyššího soudu řešil pouze nemovitosti kraje, a to ještě pouze Královéhradeckého kraje, jelikož toto bylo petitem žaloby. Je standardní, že následně je takový rozsudek zobecněn. Z rozsudku lze vyčíst závěr, že za pozemky, které nebyly ve vlastnictví státu v době vydání zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, byla vydána finanční náhrada. Toto je názor konzultanta Asociace krajů pro církevní restituce, bývalého šéfa Pozemkového fondu ČR, doktora Petra Šťovíčka, který je uznávanou kapacitou v oblasti restituci a který velmi odpovědně přistupoval k vydávání státního majetku církvím. Meritem našeho sporu opozice s koalicí je výklad rozsudku, že za pozemek klášterní zahrady již byla církvi přiznána finanční náhrada. Pokud tomu tak skutečně je a já nemám důvod uznávaným autoritám nevěřit, tak dominikáni obdrželi od města pozemek, za který již od státu dostali finanční náhradu, a mohli si jej tedy koupit. Proto neustále zpochybňujeme rozhodnutí zastupitelstva města darovat pozemek. Jsme názoru, že bylo možné posečkat s výkonem usnesení, které ani nebylo termínováno, na další vývoj v této oblasti, kdy Svaz měst a obcí usiluje o dosažení stejného přístupu církví k majetku obcí, jako se to podařilo Asociaci krajů vůči majetku krajů.

Svoji kritiku jste namířil také na korespondenci mezi vedením města a advokátem dominikánů, kterou dostali zastupitelé k dispozici. Proč?
Vyžádat si stanovisko od advokáta, který žaluje město, to by nenapadlo ani autora komedií. Takový postup je naprosto diletantský a neobhajitelný. Přece základní pravidlo, „čí chleba jíš, toho píseň zpívej“, v tomto případě platí dvojnásob. Navíc advokát, který pracuje pro stranu žalující, ani nesmí radit straně žalované. Vše se však vyvíjí a možná se takový postup v naší komunikaci zastupitelstva města stane pravidlem. Mediálně již v tisku probíraná záležitost odstoupení od smluv o údržbě veřejné zeleně se společností Florstyl s.r.o. může být další v pořadí, kdy zastupitelé města obdrží stanovisko právní kanceláře strany žalující o tom, jaké jsou šance města v tomto sporu uspět.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist