Kunčar: „Majitelé nemovitostí o svých 200 tisíc nepřijdou“

Kunčar: „Majitelé nemovitostí o svých 200 tisíc nepřijdou“
Foto: ilustr., web
Uherský Brod Zprávy 05 / 09 / 2013

Desítka majitelů novostaveb z Nového Újezdce a lokality Nad Zámkem, které se rychle mění v nejmodernější čtvrti Uherského Brodu, se zatím příspěvku města ve výši 200 tisíc korun nedočkala.
Radnice jim sice slíbila vyplatit bonus už loni, do dnešního dne ale stále není vlastníkem všech inženýrských sítí. Než se tak stane, nikdo z vybraných žadatelů nedostane z Fondu rozvoje bydlení, kde je 2,1 milionu, ani korunu.
Zastupitelé města loni na podzim rozhodli, že na podporu může dosáhnout vlastník zkolaudované stavby s trvalým bydlištěm ve městě a s minimálně jednou osobou žijící v rodinném domě. Ta však musí být trvale přihlášena k pobytu v místě, kde před rokem 2010 chyběla infrastruktura. Tedy elektřina, plyn, zpevněné silnice, chodníky a veřejné osvětlení. Problém pro DOBRÝ DEN vysvětluje Patri Kunčar, starosta Uherského Brodu.

K prvnímu vyplácení peněz mělo dojít v březnu. Jaká je situace dnes?
Zastupitelstvo Uherského Brodu schválilo na svém dubnovém zasedání poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města na základě Programu podpory výstavby bydlení v rodinných domech prvním deseti žadatelům, kteří splnili všechny podmínky programu. Od té doby intenzivně spolupracujeme s vlastníky základní technické infrastruktury v dotčených lokalitách na co nejrychlejší realizaci převodu této infrastruktury na město.

O co přesně jde?
Jedná se o převod komunikací, chodníků, cyklostezky, veřejného osvětlení, vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace. V této věci musím pochválit developery, kteří se snaží celý proces maximálně urychlit a velmi vstřícně a ochotně se účastní všech jednání. Poměrně náročným a také finančně nákladným procesem bylo vyhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů pro rozdělení pozemků, které jsou předmětem převodu na město, a vymezení rozsahů věcných břemen u pozemků, které zůstávají v majetku jednotlivých vlastníků. Dalším krokem bylo vyhotovení kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, což zabezpečilo naše právní oddělení. To také nebyla jednoduchá záležitost, protože kromě zapracování mnoha smluvních podmínek je obsaženo téměř 100 dotčených pozemků.

Co ještě zbývá vyřídit a kdy začnete peníze vyplácet?  
Jelikož se dnešní parcelní čísla dotčených pozemků liší od stavu, kdy bylo vydáno územní rozhodnutí, a je složité dohledat všechny souvislosti a vazby, provádí v současné době Katastrální úřad pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod, identifikaci těchto pozemků, která by měla být dokončena během několika dnů. Následně proběhne zápis geometrických plánů do katastru nemovitostí a poté může ihned proběhnout podpis smlouvy a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Po povolení tohoto vkladu a vyznačení nových vlastnických vztahů na příslušných listech vlastnictví bude splněna poslední podmínka Programu podpory výstavby bydlení v rodinných domech, protože se město Uherský Brod stane vlastníkem výše uvedené infrastruktury. V tomto okamžiku by již nic nemělo bránit okamžité výplatě finanční podpory žadatelům. Pokud nenastanou neočekávané komplikace a průtahy na straně katastrálního úřadu, mělo by se vše stihnout do konce srpna letošního roku.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace