Kunovice tlačí čas, ochrana před velkou vodou je v ohrožení

Kunovice tlačí čas, ochrana před velkou vodou je v ohrožení
Foto: il.
Kunovice Zprávy 12 / 05 / 2011

Ochrání obyvatele Kunovic před velkou vodou levobřežní hráz a opěrné zdi? Radní dělají pro soubor protipovodňových opatření maximum, ještě stále totiž mají v živé paměti loňské červnové záplavy způsobené přívalovými dešti, které způsobily škodu za desítky milionů. Jenže... Když zavčasu neuzavřou smlouvy s majiteli dotčených pozemků a nedokončí projektovou dokumentaci pro územní řízení, dotace z ministerstva zemědělství se asi stane utopií...
„Už se snad blížíme ke konci s majetkoprávním vypořádáním s pozemky. Vlastníků je 130 a se všemi musíme najít společnou řeč, jinak bude projekt ještě více ohrožen. Kolikrát je zapotřebí velká dávka trpělivosti, ne všichni totiž nutnost protipovodňových opatření chápou,“ posteskla si Ivana Majíčková, starostka Kunovic. „Aktuálně dokončujeme projekt pro územní řízení. Bez předběžného souhlasu s umístěním stavby od všech vlastníků však do cíle nedojdeme,“ podotýká starostka, podle níž jde o složitý a dlouhodobý proces. Jenže čas v Kunovicích nemají...
„Jestli včas nepředáme právoplatné územní rozhodnutí na Povodí Moravy a následně na ministerstvo zemědělství, nedostaneme se do skupiny kandidátů na čerpání dotací z Evropské unie. I proto se snažíme intervenovat, aby k nám bylo ministerstvo shovívavější a k termínu benevolentnější. Je totiž šibeniční a protipovodňová opatření jsou pro Kunovice životně důležitá,“ zdůraznila Majíčková. Radní už navíc jednu nečekanou překážku řešili. Český hydrometeorologický ústav totiž změnil hladiny průtoků při x-letých vodách, což mělo za následek přepracování návrhových výpočtů pro stanovení výšky nábřežních zdí a hrází nezbytných pro vypracování dokumentace pro územní řízení.
Jelikož vybudování suchého poldru a dalších opatření přijde na více než sto milionů korun, Kunovičtí, respektive Povodí Moravy, se bez evropských peněz neobejdou. Jejich společným cílem je ochránit obytnou zónu na levém i pravém břehu řeky Olšavy, která byla loňskými záplavami nejvíce postižena. Dvacetiletá voda si našla cestu do 72 rodinných domů a ve čtrnácti zaplavila i obytné prostory. Největší spoušť napáchala v ulici Na Karmaku a Na Rybníku. „Protipovodňová opatření spočívají ve vybudování ochranné levobřežní a části pravobřežní zdi, rozlivné zóny směrem ke koupališti a navýšení hrází,“ prozradila starostka. Z městského rozpočtu odteklo už do protipovodňové ochrany zhruba 1,2 milionu korun za studii a dokončovaný projekt pro územní řízení, náklady na výkupy pozemků ještě nebyly vyčísleny. „Ministerstvo už peníze od Evropské unie má, jen záleží, jestli je uvolní zrovna do Kunovic. To už ale neovlivníme, jen doufáme a modlíme se, abychom byli mezi vyvolenými,“ přeje si první žena v čele Kunovic.
Když její přání zůstane nevyslyšeno, vyvstane problém, jak čelit velké vodě. „Určitě nesázíme všechno na jednu kartu, hledáme i jiná improvizovaná řešení. Na nejkritičtější místa připadají v úvahu kromě pytlů i jiné mobilní protipovodňové hráze, které bychom rádi ve spolupráci s Uherským Hradištěm zakoupili. Ale příroda je tak nevyzpytatelná, že můžeme být připraveni i na padesátiletou vodu a může přijít třeba stoletá. A před ní nás neochrání nic,“ říká Majíčková.
Významným krokem k ochraně Kunovic je i probíhající čištění Luhačovické přehrady, která v případě povodní zadrží podstatně větší masu vody. A připravuje se i zvýšení výstražných a varovných systémů, které loni v červnu nebyly dostatečné „Umístíme je na horní tok řeky Olšavy, abychom měli zavčasu přesné informace o průtoku a mohli včas reagovat. Loni byly zprávy jen z Uh. Brodu a nikdo nepočítal s přítoky pod ním, které hodně dotovaly Olšavu,“ připomíná červnové události starostka. „Dnes už přesně víme, kde jsou kritická místa a jak zabránit aspoň dvacetileté vodě. Když ale nestihneme termíny a nedosáhneme na dotace, můžeme se jen modlit, aby k nám byla příroda milosrdná.“

autor: PETR ČECH
TOPlist