Kunovice trápí lokální záplavy, řeší hospodaření s vodou

Kunovice trápí lokální záplavy, řeší hospodaření s vodou
Foto: Město Kunovice  /  Kunovičtí chtějí, co nejvíce zadržovat vodu v krajině.
Zprávy 15 / 07 / 2023

Zatopené sklepy, podjezdy, popadané stromy, stržené střechy, ucpaná kanalizace, poškozené budovy nebo venkovní rozvody elektrické energie. To všechno způsobují v Kunovicích přívalové deště doprovázené silným nárazovým větrem. Radnice už ale připravuje soubor opatření, jak dopady lokálních záplav zmírnit.

„Výkyvy počasí jsou stále častější a podle vědeckých předpovědí s extrémy musíme počítat i do budoucna, od dlouhodobého sucha, vln veder přes vichřice až po záplavy. Stále větší význam tak má hospodaření s vodou a snaha o její zadržování v krajině,“ vysvětlil iniciativu Pavel Vardan, starosta Kunovic.

Hlavní ohrožení představují lokální záplavy, způsobené přívalovými dešti, při kterých spadne za krátkou dobu obrovské množství srážek. Lijáky navíc většinou doprovází silný nárazový vítr, což přináší řadu komplikací. Kanalizace totiž najednou nepojme velké množství vody, která pak odtéká i místy, kde se za normálních okolností nikdy neobjeví. Nejkritičtější bývá situace v ulici Lidická a Osvobození. „Vždy záleží na vysazených plodinách, jestli váží půdu. Když je na polích třeba kukuřice, průlet vody je rychlejší. Voda s bahnem se dostane na veřejné komunikace, do kanalizace a sklepů rodinných domů, což lidem znepříjemňuje život a přináší nemalé škody,“ poznamenal Vardan.

Město už má na stole Generel krajinné zeleně a protizáplavových opatření, který zpracoval spolek Voda, lidé, krajina. Jeho cílem je zmírnění ohrožení a zadržení co největšího množství dešťové vody v krajině. „Materiál kromě analytické části navrhuje opatření, jak problémům čelit. Od výsadby stromů, keřů a zatravnění přes budování mezí a hrázek až po hloubení poldrů nebo zasakovacích pásů,“ naznačil starosta.

O realizaci jednotlivých opatření rozhodnou vždy zastupitelé, dokument jim poslouží jako podklad. „Jde o návod, jak v otázce hospodaření s vodou postupovat, abychom ji co nejefektivněji zadržovali v krajině v období sucha a zabránili rychlým povodním z přívalových dešťů,“ vysvětlil Vardan s tím, že některá opatření je možné udělat relativně brzy. Jiná vyžadují delší čas.

Tagy článku

TOPlist