Kvalita a dostupnost zdravotní péče se nesmí snížit! Podpořte petici

Kvalita a dostupnost zdravotní péče se nesmí snížit! Podpořte petici
Zlínský kraj Zprávy 06 / 04 / 2018

Ve Zlínském kraji reálně hrozí omezení dostupnosti a zhoršení kvality zdravotní péče. Proto v těchto dnech vznikla petice, která apeluje na kompetentní osoby, aby zabránily nejen přestěhování Krajské nemocnice Tomáše Bati ze Zlína, ale třeba také uzavírání a slučování důležitých oddělení v okresních nemocnicích v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně.
„Nemůžeme mlčky přihlížet tomu, co se aktuálně odehrává v rámci krajského zdravotnictví. Překotné změny a nepromyšlené experimenty, které jsou realizovány či připravovány vedením Zlínského kraje v jím ovládaných nemocnicích, mohou reálně ohrozit kvalitu a dostupnost zdravotní péče v našem kraji. Množství těchto zásadních změn se odehrává autoritativně, nepromyšleně, bez zjevné podpory krajského zastupitelstva, bez podpory odborných lékařských autorit, lékařských společností a také bez transparentní analýzy. To považujeme za špatné a vysoce nebezpečné. Proto chceme dát občanům prostor, aby tento stav pomocí petice odmítli a vyzvali kompetentní osoby k jednoznačné nápravě,“ uvedl Zdeněk Mikel, předseda petičního výboru.
„Současný nekoncepční přístup hejtmanství v oblasti zdravotnictví vede k nejistotě špičkových odborníků, zkušených lékařů i obětavých zdravotních sester. Tím roste riziko jejich odchodu mimo Zlínský kraj, což by se velmi negativním způsobem podepsalo na kvalitě poskytované zdravotní péče,“ upozornil na jeden z nejvážnějších důsledků Zdeněk Mikel.
Právě díky petiční akci chtějí její iniciátoři vyslat jasný signál především zákonodárcům a představitelům samospráv, aby nedopustili zhoršení dostupnosti zdravotní péče ve Zlínském kraji. „Chceme zamezit tomu, aby za kvalitní léčbou museli pacienti cestovat mimo Zlínský kraj. Chceme, aby se Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně stala v budoucnosti respektovanou nemocnicí fakultního typu a aby zůstala ve Zlíně. Chceme zachovat jako základní stavební kámen uspořádání krajského zdravotnictví prostřednictvím současné podoby okresních nemocnic v Uherském Hradišti, Kroměříži i Vsetíně, včetně vysoké kvality poskytované péče a současného rozsahu nabízené zdravotní péče,“ vyzdvihl hlavní apel petice člen petičního výboru Jan Vodák.
„Současné vedení kraje zbytečně bagatelizuje způsob řešení problémů krajského zdravotnictví. Více než rok v krajském zastupitelstvu usilujeme o to, aby změny v krajem zřizovaných nemocnicích probíhaly na základě kvalitní koncepce, která se opře o důsledné analýzy a bude projednána s odbornou i laickou veřejností. Nejen jako krajský zastupitel, ale především jako občan vnímám, jak riskantní je současné žonglování vedení kraje s kvalitou a dostupností zdravotní péče v našem kraji. Proto jsem se připojil k boji za nemocnice a podpořil tuto petici. Věřím, že přispěje k tomu, abychom začali k osudu všech čtyř nemocnic ve Zlínském kraji přistupovat s rozvahou a především se opírali o odbornou a kvalitní koncepci,“ doplnil další člen petičního výbor a krajský zastupitel Michal Dvouletý.
„Naší společnou prioritou by mělo být, abychom vytvořili takové podmínky, které umožní nemocnicím ve Zlínském kraji angažovat zkušené lékaře a zdravotní sestry, jež budou moci pracovat v moderních nemocnicích s kvalitním přístrojovým vybavením a poskytovat pacientům komfortní zdravotní péči,“ dodal Michal Dvouletý.
Petiční archy jsou k dispozici na www.boj-za-nemocnice.webnode.cz. Petici je možné podepisovat jak prostřednictvím vytištěných formulářů, tak formou online petice. 

TOPlist