Lázně hledají na Slovensku lékaře, číšníky i plavčíky

Lázně hledají na Slovensku lékaře, číšníky i plavčíky
Foto: ilustr., web
Luhačovice Zprávy 10 / 04 / 2015

Karta se obrací, nejčastějšími zahraničními návštěvníky Lázní Luhačovice už nejsou Rakušané, ale Slováci. Stále početnější je také skupina Slováků, kteří do lázeňského města jezdí za prací.
„Akciová společnost Lázně Luhačovice dnes zaměstnává 475 lidí, z toho je 22 Slováků. Nejčastěji u nás zastávají pracovní pozice fyzioterapeutů, lékařů, masérů a všeobecných sester. Jejich zaměstnávání je naprosto bezproblémové, v Česku se navíc uznávají doklady o vzdělání a praxi. Zkušenosti máme jen pozitivní,“ říká Jiří Dědek, ředitel společnosti. „V současnosti bychom rádi posílili náš tým, a proto i na Slovensku hledáme nové pracovníky. Zájem máme o fyzioterapeuty/fyzioterapeutky, lékaře/lékařky, maséry/masérky, číšníky a servírky a plavčíky. Můžeme nabídnout i ubytování za přijatelné částky. V současnosti navíc probíhají rekonstrukce ubytovacích kapacit s cílem zvýšit jejich standard na požadovanou úroveň.“

Rakušanů je méně, ale zdrží se déle
V případě slovenských turistů, kteří míří do Luhačovic, trvá růst návštěvnosti už třetím rokem. Zatímco v roce 2012 navštívila lázně přibližně tisícovka Slováků, loni to byl už téměř dvojnásobek.
S počtem 1 900 klientů a meziročním nárůstem o téměř 40 procent už loni přeskočili Rakušany, kterých přijelo zhruba 1 200. Přitom až do roku 2012 byli Rakušané suverénní zahraniční jedničkou. „Celkem v loňském roce navštívilo akciovou společnost Lázně Luhačovice 33 124 klientů, z toho byla přibližně desetina ze zahraničí. Více než polovina zahraničních hostů přišla ze Slovenska,“ sdělil ředitel Jiří Dědek.
Třetí nejpočetnější skupinou jsou klienti z Izraele, následují Němci a Rusové.
Z pohledu počtu pobytových dnů (přenocování) je však rakouská klientela podstatně významnější, protože přichází na delší léčebné pobyty. Slovenský trh však roste nejrychleji a je z pohledu počtu pobytových dnů na druhém místě za Rakouskem. „Zatímco Slovensko je na vzestupu, izraelský trh byl výrazně poznamenán nestabilní politickou situací a sankce a klesající cena ropy se zase nepříznivě odrazily na ruském trhu,“ zhodnotil vývoj návštěvnosti J. Dědek.
Více informací: www.LazneLuhacovice.cz.

TOPlist