Lesy se omlouvají naturistům. Revírník to s oslovením přehnal

Lesy se omlouvají naturistům. Revírník to s oslovením přehnal
Foto: archiv OÚ Ostrožská N. Ves  /  Obec Ostrožská Nová Ves předložila několik snímků, z nichž je zřejmé, že lidé s plavkami i bez plavou v přísně chráněné vodní nádrži.
Ostrožská Nová Ves Zprávy 09 / 07 / 2014

Naturisté slaví v bitvě o návrat na pláž u Kunovské tabule, kterou úřady obrátily naruby, první dílčí úspěch. Jejich zástupci se dočkali omluvy od Lesů ČR. Státní podnik se omluvil za chování svého zaměstnance, který je v oficiální korespondenci nazval hanlivě „šulinkáři“.
Revírník Lesů ČR ve Strážnici Pavel Dokoupil napsal do předmětu e-mailové zprávy, ve které vysvětloval důvody zániku nudapláže, „Jednání se šulinkáři“. Jeho sdělení se postupně dostalo k rukám zástupců Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, radnice v Uherském Hradišti, několika zaměstnanců Lesů ČR a následně na sociální sítě. Státní zaměstnanec dal podle naturistů jasně najevo, že nejsou solidními partnery k jednání o budoucnosti zoraného pozemku.
„Pokud nás vidíte s tímto despektem a chcete s námi jednat jako se „šulinkáři“, bude možná vhodnější, abyste se jednání vůbec nezúčastnil. Pokud se chceme něčeho rozumného dobrat, pak prosím buďme zdvořilí a važme vzájemně svá slova,“ napsal Dokoupilovi Milan Lukeš, zástupce naturistů.
Kontroverzním označením několikadílné korespondence, kterou má redakce DOBRÉHO DNE k dispozici, se několik dnů zabývalo i vedení Lesů ČR. Výsledkem je konstatování, že zaměstnanec zvolil při komunikaci z pracovní e-mailové adresy velmi nevhodné oslovení.
„Lesy České republiky se představitelům naturistů za velmi nevhodné jednaní svého zaměstnance omlouvají. Takové formy oslovení jsou ze strany zaměstnanců Lesů ČR zcela nepřípustné. S dotyčným zaměstnancem byla celá záležitost projednána a byla mu vyslovena důrazná výtka. Zaměstnanec uznal, že jednal nevhodně, a vyjádřil nad svým jednáním politování,“ oznámil Zbyněk Boublík, mluvčí Lesů ČR.
V minulých dnech se na půdě hradišťské pobočky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových uskutečnilo jednání všech stran, které mají vztah k pozemku bývalé pláže. Pokud jde o zájmovou skupinu naturistů, ti přislíbili vznik oficiálního spolku, jehož cílem bude zlegalizování dalšího užívání zničené parcely. „V návrhu je také provozování WC. Kvůli absenci toalet jsme byli kritizovaní,“ podotkl Milan Lukeš.
A proč vlastně muselo k rozorání pláže dojít? „Na základě podaných stížností proběhlo přímo v daném místě místní šetření za účasti zástupců orgánů státní správy lesů a vodoprávního úřadu. Shledali, že provozování rekreace v daném místě je v rozporu s podmínkami rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje Ostrožská Nová Ves,“ vysvětluje Zbyněk Boublík. „Navíc na pozemcích Lesů ČR byla nedávno zjištěna škoda ořezáním dubové mlaziny, která byla policií ihned nahlášena k řešení. Z těchto důvodů Lesy ČR a ÚZSVM vydaly společnosti Slovácké vodárny a kanalizace souhlas s uzavřením pláže. Na základě těchto souhlasů provedly vodárny v rámci údržby ochranného pásma rozorání povrchu terénu. V úzké spolupráci ÚZSVM, LČR a SVK je dále řešena finální úprava předmětného místa.“

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace