Lidé dál bojují proti prodeji pozemku

Lidé dál bojují proti prodeji pozemku
Foto: ilustr., PAVEL PRINC
Podolí Zprávy 25 / 05 / 2016

Kauza Hluboček stále budí emoce. Obyvatelé Podolí, kteří nesouhlasí s prodejem lukrativního pozemku v nadregionálním biocentru Hluboček, aktuálně houfně podepisují nesouhlas s prodejem. Směřují jejich kroky k vyvolání místního referenda? To ukáže čas.
„Prodej může v budoucnu narušit dlouze budovanou ekologickou stabilitu území. Pozemek totiž leží uvnitř biocentra, které je unikátní výskytem fauny i flóry, je přirozeným útočištěm mnoha ohrožených druhů,“ píše se ve výzvě, která se objevila v poštovních schránkách občanů Podolí. Území od nepaměti slouží k jejich procházkám do tiché a klidné zóny uprostřed neporušené přírody. „Jde o perlu Podolí, kterou je možné přirovnat k přírodní památce Popovské stráně nebo Olšava s výskytem ledňáčka. A copak je chce někdo prodat?“ ptají se autoři výzvy, kteří usilují o vyvolání místního referenda. Osud pozemku o rozloze 10 571 metrů čtverečních totiž nechtějí ponechat v rukou zastupitelů, kteří už na dubnovém zastupitelstvu poměrem hlasů 6:3 posvětili prodej 28 m2…
Do fronty na inkriminovaný pozemek se postavilo pět zájemců, včetně tří zastupitelů. Lavinu spustil soukromý podnikatel z Uherského Hradiště, který k žádosti dokonce přiložil skicu zamýšlené stavby rodinného domu… „Pozemek podle platného územního plánu není určený k zastavění, jde o trvalý travní porost v unikátní lokalitě s výskytem chráněných rostlin i živočichů. A proto jsem zásadně proti prodeji, bez ohledu na finanční prospěch,“ prohlásila Jana Rýpalová, starostka Podolí. Jenže u zastupitelů většinovou podporu nenašla. Bývalý starosta Miroslav Křižka a paradoxně i Vladimír Mana, který je zároveň náměstkem ministra životního prostředí, se třeba hlavně zajímali o to za kolik! Chráněná fauna a flóra je prakticky nezajímaly… „Je to úchvatná lokalita, ve které jsou i vzácní ptáci nebo kobylky. O pozemek bych pečovala podle nastaveného režimu ochrany. Součástí mé nabídky bylo, že vybuduju cestu až k bažantnici a peníze z prodeje by obec použila na opravu kulturního domu,“ prohlásila zastupitelka Eva Dokoupilová, která je jedním z potenciálních kupců. Její záměr ale některé obyvatele popudil. „Od čeho chce paní zastupitelka území čistit? Od napadaných větví, křoví, od zarostlých koutů, které jsou nejideálnějšími stanovišti pro chráněné živočichy? Pojďme pozemek ochránit před ní,“ vyzývají. V boji proti prodeji lukrativního pozemku vznikla i petice, kterou podepsalo 40 obyvatel. Zastupitelé ji však zatím vůbec neřešili.
Zabránit jim v prodeji má rovněž výzva, která koluje po obci. „Aktuálně ji podepsalo asi čtyřicet lidí. Moc se mi ale nelíbí, že je anonymní a podepsaný nesouhlas s prodejem lidé nosí na obecní úřad, který s iniciativou nemá nic společného. Ale víc to nechci komentovat,“ reagovala starostka Podolí.

autor: PETR ČECH
TOPlist