Lidé se dusí ve stínu haly. Firma vyrábí, i když povolení nemá!

Lidé se dusí ve stínu haly. Firma vyrábí, i když povolení nemá!
Foto: lub  /  Někteří z obyvatel, kteří bydlí v sousedství nové výrobní haly, si kvůli výparům z lakovny koupili respirátory.
Bystřice pod Lopeníkem Zprávy 10 / 09 / 2019

Myslíte si, že může výrobní hala s kovovýrobou a lakovnou uvnitř fungovat naplno bez všech patřičných povolení, navíc bez zkušebního provozu? Od začátku loňského léta funguje v Bystřici pod Lopeníkem právě za těchto podmínek, k nelibosti místních a nyní i hygieniků a stavebního úřadu, společnost Gukon. Vedení firmy výtky zásadně odmítá a současnou situaci vysvětluje úřednickou chybou.
„Neustálé výhrady lidí z přilehlé ulice brání spuštění zkušebního provozu. Bez povolení ale nejsme. Získali jsme ho už v roce 2016, ale vinou ztráty jednoho dokumentu a následné úřednické chyby se vše jen stále prodlužuje. Vždy, když se blíží termín pro získání dodatečného stavebního povolení na lakovnu, tak se objeví nějaká stížnost a vše se vrací na začátek. V původním dokumentu, který se však na úřadu ztratil, jsme měli povolení jak na kovovýrobu, tak na lakovnu,“ říká Luděk Guryča, majitel Gukonu. „A my máme po životě! Hluk a výpary jsou nesnesitelné, hlavně v horkých letních dnech se tady nedalo dýchat. Provoz, který nemá po kolaudaci, navíc jede často mimo povolené hodiny a pravidelně také o víkendech, což má firma zakázané,“ oponují obyvatelé z ulice Lopenická, která s halou sousedí. Svůj protest zformulovali v minulých dnech do stížnosti, kterou její autor Lukáš Brezáni doručil na Stavební úřad v Uherském Brodě a také na hradišťskou pobočku Krajské hygieny Zlínského kraje (KHS-ZK). Zatímco stavební úřad se odmítl vyjádřit k problému s tím, že správní řízení s Gukonem ještě pravomocně neskončilo, hygienici dávají lidem za pravdu.
„Při neohlášené kontrole, na základě vašeho podnětu, byl dne 29. srpna pan Guryča upozorněn, že do zahájení zkušebního provozu předmětné stavby není přípustné provádění prací a lakování,“ cituje z odpovědi KHS-ZL na stížnost Lukáš Brezáni. A pokračuje: „V této věci proto Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně postoupila podnět k řešení na příslušný stavební úřad.“
Jinými slovy, stížnost obyvatel je oprávněná. „Mohu jen zopakovat, že kvůli úřednické chybě žádám o dodatečné povolení na lakovnu, jejíž fungování už stavební úřad před třemi lety schválil,“ reagoval Luděk Guryča.
Obyvatele tento postoj rozpaluje do běla. Požadují okamžité zastavení výroby. „Jak je v této zemi možné, že něco funguje bez všech povolení? A nikdo nám stále není schopen pomoci! Navíc vám pan Guryča lže, když tvrdí, že se v hale nepracuje o víkendech,“ zlobí se Marie Holotíková, jejíž dům stojí po většinu dne ve stínu nové haly. Někteří lidé ze sousedství si stěžují také na zdravotní problémy způsobené výpary.
Starosta obce Martin Gavenda nespokojeným slibuje zmírnění potíží formou výsadby, která vytvoří možná už brzy optickou i protihlukovou bariéru. „Směnná smlouva, na základě které obec získá do vlastnictví parcelu sousedící s halou firmy Gukon, už byla uzavřena a v současnosti probíhá na katastru nemovitostí zápis změny vlastníka. Jakmile bude obec vlastníkem pozemku, zahájí jednání s projektanty krajinné zeleně ve věci návrhu opatření, která by pokud možno alespoň zčásti eliminovala negativní dopady nově budované výrobní haly na stávající obytnou zástavbu,“ sdělil starosta Gavenda.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist