Lidé se obávají zápachu, hluku, dopravy i dopadů na přírodu

Lidé se obávají zápachu, hluku, dopravy i dopadů na přírodu
Foto: Ilustrační foto: Město Uherské Hradiště  /  Jakmile se Zlínský úřad vypořádá s námitkami, vydá závazné stanovisko EIA.
Uherské Hradiště Zprávy 31 / 01 / 2023

Modernizace teplárny v Mařaticích, která učiní přítrž léta kritizovanému spalování uhlí, se krůček po krůčku blíží. Zlínský kraj aktuálně ukončil sběr připomínek k dokumentaci o vlivu spalovny odpadu (ZEVO) na životní prostředí, která je stále předmětem vášnivých diskuzí. Úřad nakonec přijal 16 vyjádření.

„Připomínky jsou různorodé, zaměřují se především na imisní zatížení lokality a budoucí možné emise ze spalovny. Zmiňují třeba obavy z výskytu zápachu a nebezpečných látek, hlukovou problematiku, odpadové hospodářství obecně, zvýšení dopravy nebo vliv záměru na proměnu lokality a okolní přírodu,“ informovala Soňa Ličková, mluvčí Zlínského kraje.

O minimální dopad na životní prostředí bojují i zástupci petičního výboru Čisté Hradiště, kteří rovněž na kraj adresovali připomínky. „I když byla dokumentace podána tak, abychom jejím studováním a připomínkováním strávili vánoční svátky, tak jsme to v termínu zvládli. Připomínkovali jsme spoustu bodů s cílem snížit dopad na okolí, lidi a životní prostředí,“ informoval Jakub Grós, předseda petičního výboru Čisté Hradiště, který už v červenci 2020 doručil na radnici petici Za čistou variantu teplárny CTZ. Podepsalo jí 2 727 lidí.

Dokumentace má skoro 300 stran odborného textu, včetně hlukové a rozptylové studie nebo studie vlivu na veřejné zdraví. „Hodnotíme ji jako nedostatečnou, v mnoha bodech nedodělanou a tendenční. Mnoho rizikových oblastí, ať už jde o zápach z odpadů, bezpečí, vypouštěné zdraví škodlivé populanty, na které jsme upozorňovali dříve, není uspokojivě řešeno, a co hůř - některé technologie zajišťující snížení negativních vlivů na prostředí a zdraví byly ještě proti původnímu návrhu z roku 2021 osekány,“ nechápe František Pecha, další člen Čistého Hradiště.

Jeho slova tak silně kontrastují s lednovým vyjádřením Kamila Ondry, jednatele společnosti CTZ, která teplárnu v Mařaticích provozuje. Jejími vlastníky jsou společnost MVV Energie CZ (50,96 %) a město Uherské Hradiště (49,04 %). „Spalování uhlí nahradíme výrobou tepla ze zemního plynu a komunálního odpadu. Zpracovaná dokumentace EIA potvrdila výsledky předběžných studií, že zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO - pozn. autora) bude mít na životní prostředí ve městě zanedbatelný vliv,“ prohlásil Ondra, podle kterého významně klesnou emise oxidu siřičitého, oxidu dusíku i toxických látek. U řady z nich považuje rozptylová studie příspěvek do ovzduší za neměřitelný. „Z pohledu imisí škodlivých látek neexistují pro veřejné zdraví žádná významná rizika. V případě hlukové zátěže nedojde oproti současné situaci ke změně, takže se nezmění ani účinky na zdraví,“ uvedl Ondra.

Krajský úřad nyní čeká podrobné nastudování všech připomínek. „Až pak zvážíme, jestli je nutné vrátit dokumentaci k přepracování, nebo se vyhotoví posudek, který vypořádá obdržená vyjádření i připomínky z veřejného projednání,“ prozradila Ličková s tím, že dřív nemůže kraj vydat závazné stanovisko EIA.

Tagy článku

TOPlist