Lidé se učili pěstovat ovoce

Lidé se učili pěstovat ovoce
Hostětín Zprávy 16 / 04 / 2010

V Hostětíně, jehož vztah k ekologii nedávno obdivoval i britský princ Charles, se snaží udržovat ve vztahu k přírodě tradiční postupy a metody. Pomáhá s tím i místní ekologické centrum Veronica. To v minulých dnech uspořádalo seminář věnovaný pěstování ovocných stromů. Akce se zúčastnilo přes čtyřicet lidí z regionu i okolí. Velká účast podle pořadatelů potvrdila, že zájem o ovocnářskou tradici Bílých Karpat je stále silný.
„Účastníci seminářů představují pestrou společnost. Jezdí k nám nadšení zahrádkáři, vlastníci menších i větších sadů nebo třeba zahradní architekti. Někteří se snaží dát do pořádku zanedbaný sad, jiní teprve zamýšlejí založit nějakou ovocnou výsadbu,“ sdělila Jana Tesařová, ředitelka centra Veronica.
Centrum pro vzdělávání využívá ekologický sad kolem moštárny a tradiční hostětínské sušírny ovoce. Díky spolupráci s genofondovými sadaři a ovocnou školkou může ukazát celý ovocný koloběh, nechybí ani ochutnávky ekologických moštů či sušeného ovoce. Většina letošního kurzu tak probíhala v terénu. První den se pěstitelé věnovali řezu ovocných dřevin, ve druhém se zaměřili na jejich množení.
„Ovocné dřeviny patří k typickým prvkům místní krajiny, mají užitečné ekologické funkce, jsou přírodním i kulturním dědictvím. Snažíme se, aby se znalosti a dovednosti spojené s pěstováním stromů a zpracováním ovoce neztratily. Velký zájem lidí nás těší a ukazuje, že tradice v regionu není mrtvá,“ dodává Radim Machů z občanského sdružení Tradice Bílých Karpat.
Podporou ekologického a extenzivního pěstování ovocných dřevin se v Hostětíně snaží zachovat krásu tradiční krajiny s ovocnými stromy a upozornit na výhody místních potravin.

TOPlist