Lipové stromořadí jako památka Uherského Hradiště? Spíš ne

Lipové stromořadí jako památka Uherského Hradiště? Spíš ne
Foto: sal
Uherské Hradiště Zprávy 07 / 06 / 2018

Získají lípy na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti punc „nesmrtelnosti“? Možná. Spolek Chraňme zeleň totiž usiluje o prohlášení stoletého stromořadí za památné a současně vyzval k vysazení nové lípy svobody v centru města. Osud stromů mají v rukou radní, podle expertů však výzvu smetou ze stolu…
„Jelikož si letos připomínáme sté výročí založení samostatného Československa, uctění odkazu našich předků se vyloženě nabízí. A za ideální považujeme prohlášení stromořadí dvanácti lip na Masarykově náměstí podél farního chodníku za památné,“ vybízí zastupitele Lea Hudcová z uherskohradišťského spolku Chraňme zeleň.
Z historických pramenů vyplývá, že lipové stromořadí, včetně lípy svobody, zapustilo na náměstí Svobody (dnešní Masarykovo náměstí - pozn. autora) kořeny 13. dubna 1919. „Stromy mají být nejen jeho ozdobou, ale zároveň i upomínkou na pohnuté doby převratu po světové válce,“ psali tenkrát v Zájmech Slovače. Lípa svobody padla za oběť velké letní bouři v srpnu 1928, zbylých dvanáct stromů však zdobí náměstí dodnes. „Žádáme jejich prohlášení za památné, aby se dochovaly a připomínaly důležité okamžiky našich dějin i dalším generacím,“ zdůraznila Hudcová.
Jelikož lípy rostou na městském pozemku, žádost posoudí radní. „S památným stromy jsou ze zákona o ochraně přírody a krajiny spojená určitá pravidla, nesmí se poškozovat, ničit ani rušit v přirozeném vývoji. A jejich ošetřování je možné jen se souhlasem orgánu ochrany přírody,“ poznamenal Jan Pášma, mluvčí uherskohradišťské radnice. Samostatnou kapitolou je ochranné pásmo, které stanovuje zákon. „Jde o desetinásobek průměru kmene ve výšce sto třicet centimetrů nad zemí, v ochranném pásmu je vyloučená výstavba, terénní úpravy, odvodňování nebo chemizace,“ prohlásil mluvčí.
A to je podle expertů největší problém. „Stromy na náměstí mají obvod kolem 80 centimetrů, takže ochranné pásmo je osm metrů v okruhu od kmene. V něm nesmí nikdo nic dělat, zmizely by lavičky, prodejní stánky, prostě všechno. A to nikdo nepřipustí,“ je přesvědčený jeden z odborníků na problematiku zeleně v Uherském Hradišti, který si přál zůstat v anonymitě. „Vyjádření radních nelze předjímat,“ reagoval však Pášma.
Lípa svobody má větší šanci, radnice je spolku připravena najít v centru města důstojné místo. „Umístění stromu v památkové zóně však vyžaduje souhlasné stanovisko orgánu státní památkové péče,“ podotkl mluvčí.

autor: PETR ČECH
TOPlist