Má přednost strom či památka?

Má přednost strom či památka?
Foto: fab  /  Zub času - Bříza, která několik let vyrůstá z městských hradeb, tuto památku nevratně poškozuje.
Uherský Brod Zprávy 05 / 05 / 2009

Přímo z městských hradeb vyrůstá již dvou metrová bříza

Vždy, když se mají kácet nějaké stromy, veřejnost či různé organizace ochrany přírody zpozorní. Mnohdy však může dojít ke konfliktním situacím, kdy strom ohrožuje zdraví či majetek. Jak je tomu, když stromy poškozují památky? To se nyní děje v uherskobrodském parku.
„Chodím se často procházet do parku a zavítám občas i do příkopu za parkem. Všiml jsem si, že přímo z hradeb vyrůstá bříza. A uvědomil jsem si, že tam roste alespoň 7 let, možná déle,“ upozornil redakci DOBRÉHO DNE  Josef Slováček. Nasnadě je tedy otázka, proč tam roste tak dlouho. Má snad strom přednost před památkou? I laika napadne, že kořeny dokážou ve zdivu napáchat pěknou neplechu. Následná rekonstrukce by pak rozhodně nemusela být levnou záležitostí. A při rekonstrukci by stejně šel strom k zemi.
„Pokud má občan pocit, že stromy v okolí ohrožují zdraví nebo poškozují majetek, je třeba se obrátit na vlastníka pozemku, aby provedl nápravu,“ sdělil Petr Vozár, vedoucí odboru životního prostředí na uherskobrodské radnici. Když by měl být zásah radikálnější, tedy šlo by například o kácení či likvidaci keřů, musí vlastník pozemku nahlásit takový zásah na orgán ochrany přírody a krajiny. Tento orgán pak rozhodne, zda udělí povolení. „V situaci, kdy vlastníkem dřeviny, která ohrožuje zdraví nebo majetek občanů, je město Uherský Brod, je možné se obrátit na správce veřejné zeleně, jímž je odbor životního prostředí,“ upozornil Vozár.
V případě břízy na hradbách se však jedná o strom na pozemku města, který poškozuje majetek města. Tudíž jediný, kdo by na to měl upozornit, je zase jen město.
„Chtěl jsem na to upozornit, protože si toho asi zatím nikdo nevšiml. Myslím, že by bylo škoda, aby se za pár let musely vyhazovat desítky tisíc za opravu poškození, kterému by se dalo zabránit,“ vzkazuje Slováček.
„Co se týká stromu rostoucího na hradbách, je věcí vlastníka stavby, aby požádal orgán ochrany přírody o povolení o odstranění dřeviny  a následně ji odstranil,“ vysvětluje další postup Vozár. Podle něj v tomto případě zastupuje vlastníka, tedy město Uherský Brod, pravděpodobně odbor správy majetku města.
„Váš podnět bude uvedeným orgánům bezodkladně předán k řešení,“ vzkázal závěrem vedoucí odboru životního prostředí. Bříza má tedy své dny sečtené a historická památka si snad k věku přidá další staletí.

TOPlist