Majitelé maringotek: Cítíme diskriminaci!

Majitelé maringotek: Cítíme diskriminaci!
Zprávy 22 / 05 / 2009

Maringotky nejsou podle jejich majitelů stavbou, ale pouze zázemím při údržbě zeleně

Velké rozhořčení vzbudil mezi majiteli maringotek umístěných poblíž dobývacího prostoru mezi Uherským Ostrohem a Ostrožskou Novou Vsí postup odboru životního prostředí v Uherském Ostrohu. Výzvy k odstranění jejich majetku totiž vnímají jako jednostrannou šikanu halící se do legitimnosti zákonů. Upozorňují přitom na faktory, které zmíněný úřad z neznámých důvodů dlouhodobě opomíjí.
Poté, co se začaly v obcích na úředních tabulích objevovat výzvy k odstranění jednotlivých maringotek, sešla se více než desítka jejich vlastníků, aby sepsala protest proti postupu úřadu.
„Nesouhlasíme s tvrzením úřadu, že maringotky a podobná transportovatelná zařízení jsou stavbami. Nám tato zařízení slouží jako zázemí, abychom se mohli řádně starat o naše pozemky a kultivovat zeleň, která vrací této krajině po ukončení těžby funkčnost. Pokud úřady hledají skutečné stavby bez stavebního povolení, najdou je na rybářském poloostrově,“ stojí v prohlášení majitelů maringotek, kteří tím zároveň upozorňují na skutečné nemovitosti, z nichž drtivá většina nikdy neměla vyřízeno žádné stavební povolení.
Jak se nám podařilo zjistit, majitelé rekreačních chat přitom dosud žádnou výzvu neobdrželi, a to přesto, že u stejné vodní plochy stojí jejich stavby již desítky let.
Jarmila Miklíčková z odboru životního prostředí v Uherském Ostrohu se snaží vysvětlit: „Důvod je jednoznačný. Začít jsme odněkud museli, a tak se začalo v Chylicích.“ Proč právě v Chylicích a ne na rybářském poloostrově, když tam u naprosto stejné vodní plochy vznikly černé stavby mnohem dříve, to již nevysvětlila.
Argumentem úřadu, proč maringotky u dobývacího prostoru nesmějí být, je hlavně to, že leží ve druhém pásmu ochrany vodního zdroje. Na úřadech v Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi přitom leží zpracovaný projekt, který počítá ve zmíněné lokalitě s vytvořením padesátihektarové rekreační plochy, kterou má provozovat firma Dobet.
„Záměr vytvořit rekreační plochu mezi Uherským Ostrohem a Ostrožskou Novou Vsí mohu potvrdit. V žádném případě se ovšem nebude jednat o takzvanou divokou rekreaci, ale o rekreaci s jasně stanovenými pravidly,“ prozradila nám již v minulosti Marie Strnadová, jednatelka firmy Dobet. V prakticky stejné lokalitě má tak vzniknout několikapodlažní hotel, tenisová hala, kurty, parkovací plocha a několik set metrů dlouhá písečná pláž. Firma Dobet situaci vyřešila tím, že plánovanou rekreační plochu oddělila od dobývacího jezera sypanou hrází, což by případně mohlo být východiskem i pro majitele chatek a maringotek.
Rýsuje se ovšem i jiná varianta. „Je pravda, že chatky či maringotky nemají v ochranném pásmu co dělat a je to dlouhodobě neřešený problém. Na druhou stranu je však pravda to, že dobývací prostor jako rezervoár pitné vody prozatím nepotřebujeme,“ uvedl ředitel Slováckých vodovodů a kanalizací Lubomír Trachtulec.
Otazník zůstává také nad okolím vytěžené plochy, které spíše než Slovácko připomíná měsíční krajinu.
„Na místech, kde byla těžba ukončena, zůstala nehostinná krajina, často s odtěženou ornicí, příkré břehy jezera bez patřičného vyspádování, které podléhají erozi a samovolně se usypávají do vody. Hromady hlíny po těžbě v katastru Kvačice, z nichž se semena plevelných rostlin roznáší do okolí. Tato skládka ornice je navíc umístěna z velké části na singulárních, soukromých pozemcích,“ upozornil na další dosud neřešený problém jeden z vlastníků přilehlých pozemků Otakar Kahánek.
Rekultivaci bude mít za úkol firma Dobet. „Rekultivace pozemků dotčených dobýváním výhradního ložiska je podle ustanovení zákona o ochraně a využití nerostného bohatství povinností báňské organizace,“ vysvětlil František Ondruš, ředitel odboru dobývání nerudných surovin a nakládání s výbušninami Českého báňského úřadu se sídlem v Praze. Kdy však k tomu dojde, není jasné. Firma totiž dosud oficiálně neohlásila ukončení těžby, které se má stát impulsem k zahájení rekultivačních prací.

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace