Majitelé neudržovaných pozemků u silnic si koledují o soudní tahanice

Majitelé neudržovaných pozemků u silnic si koledují o soudní tahanice
Foto: Ilustrační foto: web  /  Největší problémy jsou na Slovácku v úsecích silnic, které procházejí lesními porosty.
Slovácko Zprávy 11 / 03 / 2023

Pády stromů, větve zasahující do silnice a bujná květena, která znemožňuje dostatečný výhled řidičům. To jsou nejčastější nešvary, které plynou znedostatečné údržby pozemků v blízkosti krajských silnic. Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) proto apeluje na jejich majitele, aby na stav zeleně včas dohlédli a vyhnuli se případným soudním tahanicím.

„Situace na Uherskohradišťsku je obdobná jako v ostatních částech kraje, problémy se zelení, která ohrožuje plynulost a bezpečnost silničního provozu, zaznamenáváme především v úsecích silnic, které procházejí lesními porosty,“ informoval Bronislav Malý, ředitel ŘSZK, podle kterého je zima ideálním obdobím pro kontrolu, úpravu nebo kácení zeleně v blízkosti silnic.

V zimních měsících navíc v důsledku větru, sněhu a námrazy častěji vznikají nebezpečné situace. Padající větve stromů nebo v krajním případě i celé stromy na silnici vytvoří překážku, poškodí projíždějící vozidlo a někdy jsou příčinou dopravní nehody. „Údržbu zeleně, která roste na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje, zajišťují organizace Správa a údržba silnic. Ale spousta pozemků je obecních nebo soukromých. Vlastníci přitom mají zákonnou odpovědnost za stav zeleně i za případné vzniklé škody, proto je vyzýváme k náležité údržbě stromů a keřů v blízkosti krajských silnic,“ upozornil Malý.

Stromy a keře nesmí ze zákona zasahovat do ochranného pásma silnice, tedy do vzdálenosti 15 metrů od osy vozovky. Vlastník pozemku je podle občanského zákoníku povinen provádět pravidelná nezbytná opatření (ořez větví, kácení starých poškozených stromů - pozn. autora) k zabránění nebo omezení vzniku škod na životě, zdraví a majetku. „Problémy přicházejí hlavně za větrného počasí nebo při nadprůměrném sněžení, kdy zaznamenáváme pády větví a stromů,“ uvedl ředitel ŘSZK, které nebezpečné úseky monitoruje a vlastníky vyzývá k zásahu. „Jestliže nemají prostředky k pokácení a odklizení poškozeného, přestárlého stromu, jsme schopni práce objednat u příslušné Správy a údržby silnic. Náklady však uhradí majitel pozemku, ze kterého strom vyrůstá,“ pokračoval Malý.

I když většina vlastníků povinnosti po výzvě splní, občas padající větev nebo strom způsobí škodu na projíždějícím vozidle. Několik případů se už dostalo až k soudu. „Jde nám ale hlavně o prevenci, abychom zabránili škodám a dopravním nehodám po pádech větví a stromů. Na prvním místě je bezpečnost silničního provozu,“ zdůraznil ředitel ŘSZK.

Co říká zákon č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích):

§ 35 Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace

1) Vlastníci nemovitostí v sousedství dálnice, silnice a místní komunikace jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem dálnice, silnice a místní komunikace nebo přírodními vlivy; vznikne-li toto nebezpečí z jednání těchto vlastníků, jsou povinni učinit nezbytná opatření na svůj náklad. O rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne silniční správní úřad.

2) Silniční správní úřad zjišťuje zdroje ohrožování dálnice, silnice a místní komunikace a zdroje rušení silničního provozu na nich. Zjistí-li zdroj ohrožení jiný, než je uveden v odstavci 1, nařídí silniční správní úřad jeho provozovateli nebo vlastníku odstranění zdroje tohoto ohrožení. Nevyhoví-li provozovatel nebo vlastník zdroje ohrožení, silniční správní úřad rozhodne o odstranění zdroje ohrožení na jeho náklady.

Tagy článku

TOPlist