Majitelé pozemků brání vzniku naučné stezky Okolo Hluku

Majitelé pozemků brání vzniku naučné stezky Okolo Hluku
Foto: ara  /  Kolem Hluku by mohla vést naučná stezka
Hluk Zprávy 26 / 08 / 2011

V Hradišti vyrůstá přírodní rezervace Rochus Park, v blízkém Hluku může vzniknout naučná stezka Okolo Hluku.
Projekt s devětadvaceti zastaveními přibližujícími místní faunu a flóru zahrnuje také vznik čtyř biocenter, dvou biokoridorů a počítá s návratem původních dřevin včetně rozsáhlé výsadby ovocných stromů. I když radnice ještě plány hluckého občana Kamila Dufky definitivně neodmítla, naděje na vznik stezky zůstává kvůli dlouhodobým pronájmům pozemků soukromým zemědělcům a omezeným finančním možnostem mizivá. Projekt má stát přibližně 60 milionů korun. Dufka nabízí řešení. „Ekonomickou návratnost a dlouhodobou údržbu projektu zajistí velký sad ovocných dřevin s převahou modrého ovoce. Pronájem stromů a prodej úrody bude generovat prostředky na provoz stezek v budoucích letech tak, aby je nebylo nutné udržovat z obecního rozpočtu,“ uvádí v ideovém záměru projektu, který má redakce DOBRÉHO DNE k dispozici.
?Dufkův projekt se dostal už před loňskými komunálními volbami do programu jednání hlucké rady. Její někdejší členové sice záměr zamítli, ale zároveň ho svým rozhodnutím předali svým nástupcům. „Rada města schválila zařazení naučných stezek Okolo Hluku do strategického plánu rozvoje města a navrhla na zpracování projektové dokumentace částku 300 tisíc korun pro rozpočet města na rok 2011,“ vysvětloval loňské rozhodnutí Antonín Kočí, někdejší místostarosta Hluku. „I když vše bude záležitostí nového zastupitelstva, nepředáváme svým následovníkům žádného „kostlivce ve skříni“. A přidal svůj osobní názor. „Naučná stezka by k nám mohla lákat turisty i dětské výlety. Mladí o bohaté historii Hluku a několika zajímavých lokalitách vědí málo. Už jen málokdo dnes zná jejich původní název…“
?Dnešní zastupitelstvo je vzniku stezky také nakloněno. „Jenomže pronájmy pozemků jsou zatím nepřekonatelnou překážkou,“ shrnul místostarosta David Hájek.
?Tahákem Tajemství Hlubočku
?„Na většině zastávek počítáme s umístěním odpočinkových míst. Na všech budou informační tabule s tematickými texty. Trasa vede po běžných polních cestách, takže nebude nutné počítat s rozsáhlejší údržbou,“ vysvětluje Dufka ve své zprávě. O celou stezku by se mohlo starat občanské sdružení a místní zájmové spolky. Údržbu luk může zajistit některý z místních soukromých zemědělců. A jaké bude využití? Mimo běžné vycházkové turistiky se počítá s využitím stezky při školní výuce, jako doplněk pro hodiny přírodopisu, vlastivědy, dějepisu i tělocviku. Podle projektu má být nejatraktivnější desetikilometrová první etapa nazvaná Tajemství Hlubočku. Na dvanácti zastaveních zahrnuje podle autora to nejlepší, co nabízí hlucký katastr severně od města. „Většina zastavení přitom využívá již existující jevy a nevyžaduje velké počáteční investice,“ uvádí Dufka. Okruh začíná u hlucké tvrze a vede nejdříve ke „dvojnásobným“ zastávkám Šefranica (mokřad a sesuv půdy), Pod Prašnicama (mokřad a lužní les). Dále do Hlubočku, kde jsou v plánu zastávky u soustavy hraničních kamenů, mohylového pohřebiště, trojmezí, atypického hranečníku s trojúhelníkovým půdorysem. Poslední zastávkou v Hlubočku je hranečník z roku 1768. Stezka má dále pokračovat do lokality Padělky s ovocnou alejí a končí zastávkou Horní konec - vinný sklep. Tady by mohla být obnovena vahadlová studna.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist