Majitelé za rekonstrukci bytovek ušetří

Majitelé za rekonstrukci bytovek ušetří
Uherské Hradiště Zprávy 10 / 04 / 2009

Na podíl z 3,5 milionu eur mají asi největší šanci na sídlišti Malinovského

Majitelům bytových domů v Uherském Hradišti se zvýšily vyhlídky na jejich rekonstrukci. Radnice totiž získala dotaci 3,5 milionu eur (zhruba 95 milionů korun) z Evropské unie na realizaci dlouhodobých záměrů města. Z koláče peněz mají šanci ukrojit vlastníci domů v pěti vybraných lokalitách.
„Finanční injekce je určená na rekonstrukci bytových domů a revitalizaci veřejných prostor, tedy úpravu, obnovu nebo výsadbu veřejné zeleně, rekonstrukce a opravy místních komunikací či modernizace veřejných rekreačních ploch,“ uvedl Libor Karásek, starosta Uherského Hradiště. Radní na základě podrobných rozborů zvolili pět lokalit. Sídliště Malinovského (náměstí Republiky a ulice Šafaříkova, Svatováclavská, Mánesova, Boženy Němcové, Jiřího z Poděbrad, Svatoplukova a Průmyslová), U Stadionu, okolí Smetanových sadů, Tůně a Na Rybníku. „Problémem určených zón je hlavně stáří bytového fondu, stav veřejných prostranství a demografické stárnutí obyvatel se všemi negativními důsledky,“ vysvětlil volbu Karásek.
O dotaci na opravu či rekonstrukci může zažádat každý vlastník bytového domu ve vybraných zónách, tedy družstva vlastníků, fyzické osoby a samozřejmě i samotné město. Peníze jsou určené na zateplení obvodového pláště, vnitřních konstrukcí, výměnu oken i dveří ve fasádě, odstranění statických poruch nosných konstrukcí, sanaci základů, modernizaci otopné soustavy, výměnu rozvodů tepla, plynu a vody, modernizaci výtahů a výměnu či modernizaci lodžií, balkonů. „Dotace přitom může představovat až čtyřicet procent celkových nákladů,“ dodává starosta.
Městu se navíc otevírá šance na revitalizaci veřejných prostranství „za hubičku“. Na obnovu a výsadbu veřejné zeleně, parkové úpravy, městský mobiliář, výstavbu či rekonstrukci parkovacích ploch, chodníků, cyklistických stezek, dětských hřišť, kamerového systému nebo zastávek MHD je totiž možné dosáhnout na dotaci až do výše 85 procent nákladů. „Peníze si můžeme z fondů Evropské unie nárokovat až do roku 2015,“ poznamenal ještě Karásek.

TOPlist