„Mami, proč se nejmenuju jako ty?“

„Mami, proč se nejmenuju jako ty?“
Foto: ilustr. web
Nivnice Zprávy 02 / 03 / 2016

Toto je příběh, jehož závěr bude na vás. Soud v Uherském Hradišti i ten odvolací ve Zlíně už rozhodly. Žádost o změnu příjmení pětileté holčičky, o kterou tady jde především, byla zamítnuta.
Ale nepředbíhejme.

„Maminko, proč se nejmenuju jako ty?“ To je otázka, na kterou matka z Nivnice nemá odpověď. Od nejbližších i známých roky slýchala, že pokud je bývalý přítel a otec pro dceru „cizí člověk“, bude změna příjmení tím nejlepším řešením pro všechny.
Důvodů ke změně měla matka několik. Předně, s otcem dcery nežila už před narozením dítěte. Asi dva měsíce před porodem se kvůli svým zdravotním problémům nastěhovala k rodičům. „Navíc, za poslední čtyři roky mi vůbec nepsal, nevolal a nijak se neinformoval na dcerku. Jistě, výživné posílá, ale… Víte, dodnes mám před sebou obrázek, kdy jsem mu říkala, ať si svoje dítě alespoň pochová, ale ani to neudělal…,“ říká žena.
V polovině loňského roku vstupuje na žádost Okresního soudu v Uherském Hradišti do hry brodský Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Jak se ukáže později, jeho role a vyjádření se stane klíčem k verdiktu soudu, proti kterému už není odvolání.

Změnu příjmení doporučujeme. Otec je pro dítě cizí člověk
Je začátek června a pracovnice OSPOD provádí přímo v pronajatém bytě v Nivnici, kde žije matka s dcerou a novým přítelem, sociální šetření. „Co se týče vztahu děvčátka k otci, tento prakticky není. Pro dítě jde o cizího člověka. Děvčátko se zatím na otce neptá, nemá potřebu s matkou o něm hovořit,“ píše se v obsáhlé zprávě, kterou má redakce DOBRÉHO DNE k dispozici. „Otec dceru naposledy viděl v srpnu 2014 v den, kdy probíhalo soudní jednání, a to ještě na popud soudkyně. Po jeho odjezdu spontánně řekla nezletilá dcera své matce, že se toho strejdy bála a už nechce, aby ho maminka dovezla. Od této doby doposud se otec s dcerou neviděl, ani se telefonicky nekontaktoval. Pouze matka jej telefonicky zkontaktovala za účelem podpisu souhlasu týkajícího se nástupu do mateřské školy. Otec dle sdělení matky neprojevil ani po telefonu zájem o dceru, nezeptal se na to, jak se má.“
OSPOD nakonec s ohledem na to, že děvčátko svého otce vůbec nezná, nestýká se s ním a není schopné se s ním identifikovat, doporučuje soudu změnit příjmení. „Mile nás to překvapilo,“ podotkl právní zástupce matky, advokát Bronislav Mitáček.
Jenomže - následují další soudní jednání, po nichž nastává obrat. Pro upřesnění, 25. června jsou mezi účastníky jen rodiče. Měsíc nato, 14. července, si už soudce zve také rodiče mladé matky, příbuzné otce a další svědky. O osm dnů později, 22. července, otec žádá o úpravu svého styku s dcerou.
V srpnu se na další žádost soudu setkává pracovnice OSPOD v nivnickém bytě přímo s dítětem.
Ve své zprávě informuje o tom, jak dítě vnímá sounáležitost k otci, jak vnímá své současné jméno a jeho případnou změnu. „Z rozhovoru vyplynulo, že dítě je zatíženo konfliktem kolem jejího příjmení, neboť na dotazy, jak se jmenují její blízcí, měla obranné reakce - ztuhnutí, úlek a naučené odpovědi. Bylo patrné vyhýbavé chování, časté odbíhání od tématu, což může být následek zátěže kolem této situace. Při dotknutí se tématu kolem otce byl patrný strach, zda o tom může mluvit,“ uvádí stanovisko, které končí dalším doporučením soudu udělit matce souhlas se změnou příjmení. „Neboť je to v zájmu dítěte, které trpí tím, že je kolem jeho příjmení negativní tlak. Je patrná potřeba, aby mělo dítěti již jasně dáno, jak se jmenuje. Zároveň navrhujeme vést rodiče k odbornému poradenství nebo mediaci, aby byl obnoven nebo spíše započat pravidelný styk otce s dítětem a otec byl kladně přijímán matkou, která by vedla dítě tímto směrem,“ shrnuje OSPOD.

Stres, nic jiného! Omyl, pohoda
Soud pak 1. září žádost o změnu příjmení zamítá. Matka se odvolává ke krajskému soudu ve Zlíně. Nastává čas pro vyhotovení znaleckých posudků pro stanovení rozsahu styku mezi otcem a dítětem. Z dokumentace, kterou vlastní OSPOD, matka ještě před prvním setkáním otce s dcerou podniká kroky k tomu, aby dokázala, že vzájemný kontakt dítěti neprospěje. Otec se po dlouhých letech nakonec setkává s dcerou v brodském centru DDM. Jedná se o takzvaný asistovaný kontakt za účasti psychologa a pracovnice OSPOD.
Výsledek? „Dcera večer nemohla usnout. Plakala tak silně, že ji nešlo utišit. Během hraní se měla od mediátorky dozvědět, že si hraje se svým pravým otcem. Předtím ale získala klamnou informaci. Dcera se dozvěděla, že přišel kamarád na hraní… Volala jsem tedy otci, ale telefonát brzy skončil. Tvrdil, že jsem dceru proti němu určitě navedla…“ řekla matka. Rozechvělé dítě jí pak mělo říct větu, ze které matku dodnes mrazí. „Maminko, já bych chtěla být zase maličká a tak šťastná jako dřív.“
Naproti tomu zpráva OSPOD vypovídá o pohodovém hraní. „Ze zprávy psycholožky, která byla u asistovaného kontaktu, bylo patrné, že styk proběhl v poklidné atmosféře. Nezletilá zpočátku projevovala přirozený ostych k otci, se kterým nebyla dlouho ve styku. Za podpory odborníka však navázala s otcem komunikaci, měla zájem o společnou hru a kontakt si celkově užila, nechtěla jej ukončit. Matka byla u styku celou dobu přítomna,“ uvádí dokument.
Podle matky je závěr jednoznačný. Dítě bylo a dodnes zůstává po setkání s otcem ve stresu. Také proto si podává žádost o výměnu přidělené sociální pracovnice. Marně.
Že je dítě pod tlakem, to matka následně dokládá lékařskou zprávou o psychologickém vyšetření dítěte. V dokumentu s datem 14. září 2015 se uvádí, že dítě má aktuálně poruchu přizpůsobení. V popředí je emoční porucha, úzkost a také bolesti břicha a poruchy spánku. U děvčátka se podle lékařky narušil pocit jistoty a bezpečí, objevil se u ní strach z odloučení, projevy úzkosti a náhlý tlak na vytváření citové vazby k otci, kterého doposud neznala.

Změnu příjmení nedoporučujeme. Otec má zájem
Hradišťský soud 1. října, po zvážení všech vyžádaných informací, řeší formu budoucích kontaktů mezi otcem a dcerou, zabývá se také znaleckými posudky.
Měsíc nato následuje vyhotovení další lékařské zprávy, tentokrát je z ordinace dětské praktické lékařky. Ta konstatuje, že dosud komunikativní a spokojená dívenka působí v ordinaci vystrašeně a nekomunikuje. Lékařka po domluvě s matkou doporučuje nasazení homeopatik na zklidnění a zlepšení usínání, které je ale bez efektu. Matka má v případě dalšího neklidu podávat dceři poloviční tabletu Diazepamu. Lékařka dále upozorňuje, že otec dítěte se dosud na zdravotní stav neinformoval a k lékaři dceru nikdy nedoprovázel.
„Za čtyři roky byl otec mojí klientkou opakovaně zván k návštěvám. Ať už na svátek, narozeniny, nejrůznější oslavy nebo hody. Za tu dobu přijel jedenkrát. Bylo to loni v říjnu na narozeniny děvčátka. Což nesvědčí o skutečném zájmu o dceru,“ je přesvědčen matčin právní zástupce Bronislav Mitáček.
Návštěva otce na loňské oslavě pátých narozenin jeho dcery má k pohodě daleko. Dítě nechce opustit auto a setkání s otcem odmítá. „Nevím, jestli by to mělo být v životě tak, aby matka vzala plačící dítě do náruče a předala ho otci,“ poznamenal k tomu Bronislav Mitáček.
Další zpráva OSPOD vyhrocenou atmosféru na narozeninách potvrzuje. „Pokus o navázání kontaktu proběhl velmi vypjatě. Otec má však za to, že rodina matky proti němu dítě navedla, neboť hlasitě křičelo a utíkalo směrem od něj. Od té doby nebyl realizován žádný další asistovaný styk ani kontakt otce s dítětem,“ uvádí OSPOD v písemnosti z letošního 8. ledna. Poukazuje přitom na to, že matka odmítá účast na takzvané případové konferenci, což je setkání obou rodičů, pediatra a klinického psychologa. Výstupem z tohoto setkání je doporučení mediace rodičů a dočasné přerušení asistovaných styků s ohledem na klid dítěte.
OSPOD tak nakonec soudu doporučuje, aby změnu příjmení nepovolil. Uvádí: „V současné době zastáváme názor, že ani změna příjmení neosvobodí dítě od konfliktu v rodině směrem k osobě otce. Naopak, změnou příjmení by mohlo dojít k úplnému odcizení a ztrátě vazby na otce a jeho rodinu. Náš záměr povolit matce změnu příjmení a navázat postupný kontakt s otcem nebyl dosud naplněn, a to především z nevůle matky a její rodiny učinit jakýkoliv krok blíže k otci dítěte. Rodičům byla navržena možnost využití odborného poradenství - mediace, kterou otec přijal, ale matka odmítá. V tomto smyslu dáváme tedy za pravdu rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti ve výroku I., kterým zamítl matčin návrh na změnu příjmení, a domníváme se, že v zájmu nezletilé je, aby se v co nejkratší době začaly uskutečňovat kroky, které povedou ke zmírnění konfliktu mezi matkou a otcem.“  
„Tady je třeba vědět, že změna příjmení nemá žádnou vazbu na vztahy mezi otcem a dcerou. Otce změna příjmení dcery nemůže nijak poškodit. Psychický stav dítěte by měl být na prvním místě, a to se neděje,“ reagoval advokát Bronislav Mitáček.

Vánoce a narozeniny bez dárků
Ještě než odvolací soud v polovině letošního února žádost o změnu příjmení definitivně zamítl, otec mu poslal vyjádření, které matka a její právní zástupce považují za skandální.
„O svou dceru zájem mám, rád bych se s ní stýkal, jen mi není umožněn styk s ní ze strany matky nezletilé. Vždy, když jsem měl zájem se s ní vidět, vždy se nějakým způsobem vymlouvala. Výživné řádně platím,“ napsal otec soudu s poznámkou, že „ke své dceři chovám hluboký citový vztah, mám zájem se s ní vídat a podílet se na její výchově. Navrhuji tedy Krajskému soudu v Brně - pobočce ve Zlíně, aby rozsudek soudu I. stupně potvrdil a návrh matky nezletilé na udělení souhlasu na změnu příjmení zamítl.“
A to se také stalo.
„Nemůžu tomu uvěřit,“ říká plačící matka. „Otec neměl o dceru nikdy žádný zájem. Začal se zajímat až poté, co u soudu uslyšel, že změna příjmení může jeho dítě začlenit tam, kam patří. Do mojí rodiny. Nikdy dceři neposlal jediný dárek na Vánoce. Nepřivezl nic ani na loňské narozeniny…“
„Dovolání už není přípustné. Přesto si počkáme na písemné vyhotovení rozsudku. Zajímají nás přesné důvody jeho rozhodnutí. Pak se nejspíš pokusíme najít nějakou alternativní cestu, jak případ znovu otevřít,“ komentoval verdikt ze 16. února Bronislav Mitáček. A doplnil velmi důležitou informaci. „Otec se na prvostupňovém řízení vyjádřil v tom smyslu, že pokud se u dítěte objeví problémy, tak on na dalším styku s dítětem trvat nebude. Je přitom nezpochybnitelné, že dítě je už psychology dávno podchyceno.“
Psychicky zlomená matka napsala v minulých dnech emotivní dopis zlínskému soudci Ladislavu Pavlíčkovi. Zdůrazňuje v něm, že dcera má sounáležitost k její rodině, kam patří od narození. Za ztrátu citového vztahu k otci pak může podle ní především její bývalý přítel. A podotýká, že jestliže nemá právo na změnu příjmení pro dceru, což považuje za velmi důležitou věc v jejím životě, pak v naší zemi spravedlnost neexistuje.
Matka navíc už dřív popsala svoji snahu o změnu příjmení kanceláři ombudsmanky, o pomoc požádala také Ligu lidských práv a v minulých dnech se obrátila také na kancelář prezidenta republiky.
Říká se, že selský rozum nemívá mezi paragrafy své místo. Proto se nabízí otázka - jak byste rozhodli a ukončili spor o jméno vy?

(Citace z neveřejných úředních dokumentů uvádíme se svolením matky. Jména všech účastníků soudního sporu redakce zná, s ohledem na právní ochranu nezletilé neuvádíme jména její ani rodičů.)

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist