Medvídka už má průtok, výška hladiny se dá měnit podle přání

Medvídka už má průtok, výška hladiny se dá měnit podle přání
Foto: Lesy ČR  /  Medvídka
Strážnice Zprávy 04 / 12 / 2014

Obnova toku Medvídka v evropsky významné lokalitě Natura 2000 Strážnická Morava skončila podle plánu, tedy ještě před nástupem zimy. Medvídka, kterou zásobuje voda ze soustavy umělých koryt toků navázaných na Baťův kanál, je tak znovu průtočná. „Revitalizace se týkala přírodního koryta v délce jednoho kilometru,“ sdělil Zbyněk Boublík, mluvčí Lesů České republiky, jež práce zajišťovaly.
Cílem prací bylo zlepšení vodního režimu a obnova krajinotvorné funkce Medvídky.
„Revitalizace spočívala v odtěžení sedimentů ze dna a následném vyprofilování a rozšíření koryta v úzkých úsecích. Prohloubená strouha nyní zajišťuje přivádění vody i do vysychajících částí toku,“ přibližuje změny Zbyněk Boublík s tím, že ve vyčištěných tůních už je požadovaná hloubka vody. „Obnovy se totiž dočkala i stavidla, která umožňují manipulaci s vodou, několik propustků a hrázky z lomového kamene. Tím se zachoval i hospodářský význam vodního díla pro krajinu. Odstraněním sedimentů u dna a rekonstrukcí stavidel je nyní možné provádět řízenou manipulaci s vodou a udržovat hladinu Medvídky na požadované úrovni.“
Lužní les u Strážnice je poměrně rozsáhlý, celková rozloha je 658 hektarů. Mezi evropsky významné lokality patří kvůli vzácným a chráněným vodním a vlhkomilným společenstvům rostlin a živočichů.

TOPlist