Město nemá územní plán, riskuje ztrátu dotace

Město nemá územní plán, riskuje ztrátu dotace
Foto: ilustr., web
Veselí nad Moravou Zprávy 29 / 04 / 2014

I když Zastupitelstvo města Veselí nad Moravou odsouhlasilo pořízení nového územního plánu už v prosinci 2009, jeho konečná podoba ještě stále není jasná. Pokud jeho zpracovatel, kterým je Atelier URBI Brno, městu včas nepředá návrh pro veřejné projednání a zastupitelé jej do konce června neschválí, Veselí přijde o 945 tisíc z integrovaného operačního programu.
„Přestože se objevily významné komplikace, které vedly k prodloužení prací, město podniká vše pro to, aby podmínky pro obdržení dotace splnilo,“ ujišťuje v rozhovoru pro DOBRÝ DEN Petr Kolařík, veselský místostarosta.

Téměř pět let se Veselí nedaří vytvořit a vydat nový územní plán. Proč?
Časový posun při zpracování je projevem složitosti zpracování kvalitního územního plánu, který má vytvořit prostředí pro rozvoj města, příznivé podmínky pro práci, odpočinek obyvatel města i návštěvníků. Střetává se v něm několik různých a někdy dokonce protichůdných názorů na využití území.

V čem jsou rozpory?
V zásadě jde o tři různé pohledy. Jeden z nich je pohled občana, který v dané lokalitě žije a má své představy o jejím využití, jiný je pohled dotčeného orgánu, chránícího veřejné zájmy, například ochrany životního prostředí. Odlišný náhled pak má i zpracovatel územního plánu. K těmto třem základním pohledům lze přiřadit širší souvislosti, které podmiňují způsob funkčního využití území. Tady patří třeba plánované budoucí stavby jako silnice, záměry typu vodní cesta Dunaj-Odra-Labe či vymezení územního systému ekologické stability. Dojít ke shodě bývá velmi obtížné, v některých případech nemožné. Není možné vyhovět například všem občanům, kteří požadují využití svých pozemků pro výstavbu rodinných domků, protože orgán ochrany přírody trvá na tom, že v dané ploše není možné stavět. Celý proces hledání shody nebo alespoň řešení je tak časově velmi náročný.

Můžete uvést příklad, kdy došlo k naprosto rozdílným názorům?
Město například trvá na tom, aby se plocha, kde se dnes nachází fotovoltaická elektrárna, dala v budoucnu využít pro průmyslovou výrobu. Jiná vhodná plocha obdobné velikosti se totiž na správním území města nenachází. Zkrátka prostor, kde by mohla být vytvořena průmyslová zóna nadregionálního významu, ve městě chybí. Dotčený orgán ale namítá, že jde o velký zábor zemědělské půdy, a to přesto, že se jedná o plochu určenou k zastavění i dle platného územního plánu města z roku 2001. Je tady však ještě prostor pro takzvané jednání o rozporu. Další navržené plochy, které by měly být předmětem jednání o rozporu, se týkají třeba využití ploch pro rekreaci.

Je možné, že na konci června přijdete kvůli neschválení územního plánu o téměř milionovou dotaci?
Město obdrželo dotaci na zpracování územního plánu z integrovaného operačního programu ve výši 945 tisíc korun. Podmínkou proplacení dotace z integrovaného operačního programu je obsahové odsouhlasení dokumentace návrhu územního plánu pořizovatelem, a to do konce letošního června. Přestože se objevily významné komplikace, které vedly k prodloužení prací na územním plánu, město podniká vše pro to, aby podmínky pro obdržení dotace splnilo.


--------------------------
Co je územní plán
- Základní koncepční dokument k usměrňování územního rozvoje a jediný nástroj města, kterým je možné vymezit nové rozvojové plochy a koridory.
- Bez jeho pořízení nelze v obci vymezit zastavitelné plochy, tedy plochy pro novou výstavbu, ta je v případě absence ÚP možná pouze uvnitř zastavěného území dle ust. §58 zákona č. 183/2006 Sb.
- Platný ÚP je v řadě případů také podmínkou pro poskytování prostředků z veřejných rozpočtů. 

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace